12 stycznia odbył się XI Gminny Przegląd Kolęd. Organizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce Zachodniej. W przeglądzie wzięły udział placówki oświatowe z terenu gminy. Nasza szkoła reprezentowana była przez: zespół instrumentalny z klasy pierwszej, zespół wokalno-instrumentalny z klasy piątej oraz solistkę - uczennicę klasy 7c. Występujący uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

01 02
03
 04

Atmosfera na sali była ciepła i serdeczna, stworzyła warunki do wielu wzruszeń oraz integracji dzieci. Po występach czekał na wszystkich poczęstunek. Na zakończenie zostały wręczone podziękowania za przygotowanie i udział w przeglądzie.

1u 5u gu

1n 5n gn


Organizatorzy:

Joanna Berezecka-Zywer
Katarzyna Guzik
Bożena Olichwer-Ostrowska

BOO