foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Rodzice

Mamy już prawie połowę maja, więc nieuchronnie zbliża się czas klasyfikacji końcoworocznej. Na wczorajszym zdalnym spotkaniu Rady Pedagogicznej przedstawiony został między innymi „Harmonogram klasyfikacji końcoworocznej 2019/2020”:

- 25 maja 2020 r.- wystawienie propozycji ocen,

- 08 czerwca 2020 r.- ostateczne wystawienie ocen,

- 16 czerwca 2020 r.- rada klasyfikacyjna.

Zasady wystawiania ocen nie ulegają zmianie, w mocy pozostają zapisy zawarte w „Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania”.

 

Korzystając z okazji chciałabym podziękować Państwu za zaangażowanie i ogrom pracy jaką wkładacie w naukę swoich dzieci. W większości przypadków uczniowie wywiązują się z przekazywanych im przez nauczycieli zadań i współpraca uczeń-nauczyciel, rodzic-nauczyciel przebiega już sprawnie. Niestety jest też grupa uczniów, którzy nie do końca poważnie potraktowali obowiązek zdalnej nauki oraz tzw. uczniów-studentów, czyli takich, którzy wybierają sobie ulubione przedmioty. Tego rodzaju sytuacje mogą mieć poważne konsekwencje. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego zbyt duża absencja lub brak ocen z danego przedmiotu może być podstawą do nieklasyfikowania ucznia, a co za tym idzie może skończyć się to brakiem promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniem szkoły. W związku z tym bardzo proszę o przyjrzenie się ocen swojego dziecka i w razie wątpliwości skontaktowanie się z wychowawcą, który udzieli odpowiedzi lub skontaktuje Państwa z konkretnym nauczycielem.

 

Jeżeli chodzi o dalszą pracę szkoły, egzamin ósmoklasistów i rekrutację do szkół ponadpodstawowych to oczekujemy na dalsze informacje ze strony rządu i MEN. Jak tylko pojawią się jakieś szczegóły będziemy na bieżąco informować Państwa na stronie szkoły o decyzjach dotyczących naszej placówki.

                        Pozdrawiam

Ewa Łakomiec- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. Janusza Korczaka w Sobótce

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30