foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

INAUGURACJA  ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020r. w 3 turach, dla każdego z poziomów edukacyjnych osobno. Każdemu uczniowi z klas młodszych może towarzyszyć 1 rodzic/opiekun. Wszyscy uczestnicy uroczystości zobowiązani są do przestrzegania dystansu społecznego i stosowania się do poleceń pracowników ZSP.

inauguracja

zasady bezpieczeństwa

I TURA:

8:30 –kl.I na placu apelowym pomiędzy budynkami A-B-C, potem spotkanie w klasie z wychowawcą,● 9:00 –kl.II na placu apelowym pomiędzy budynkami A-B-C, potem spotkanie w klasie z wychowawcą, ● 9:30 –kl.III na placu apelowympomiędzy budynkami A-B-C, potem spotkanie w klasie z wychowawcą.

W przypadku niesprzyjającej aury uroczystości rozpoczną się w hali widowiskowo-sportowe, na boisku głównym.

Ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznych na spotkania z wychowawcami do sal lekcyjnych mogą udać się z dziećmi tylkorodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych, których w budynku obowiązuje zasłanianie ust i nosa . Rodzice/opiekunowie uczniów klas drugich i trzecich oczekują na dzieci na zewnątrz i proszeni są o zachowanie dystansu społecznego.

Uczniowie dojeżdżający oczekujący na swoje rozpoczęcie pozostają pod opieką nauczycieli świetlicy szkolnej, natomiast po zakończeniu spotkań uczniowie ci pozostają pod opieką wychowawców do odjazdu autobusu szkolnego.

II TURA:

10:00 –kl.IV na boisku w hali, potem spotkanie w klasie z wychowawcą, ● 10:30 –kl.V na boisku w hali, potem spotkanie w klasie z wychowawcą, ● 11:00 –kl.VI na boisku w hali, potem spotkanie w klasie z wychowawcą.

Rodzice uczniów (1 rodzic/opiekun na ucznia) mogą uczestniczyć w części oficjalnej(wewnątrz budynku osoby dorosłe obowiązuje zasłanianie ust i nosa), ale nie udają się z dzieckiem do sali lekcyjnej. Oczekują na nie na zewnątrz.

Do budynku hali wchodzimy korzystając z wejścia głównego, wejścia od strony parkingu lub z wejścia ewakuacyjnego bezpośrednio na boisko. Po zakończeniu spotkań uczniowie opuszczają budynki szkoły korzystając z następujących wejść:

- kl.IV-wejście główne do hali,

- kl.V- wejście główne do budynku D-E,

- kl.VI- wejście ewakuacyjne do budynku D-E, przy sali nr 11.

Uczniowie dojeżdżający oczekujący na swoje rozpoczęcie pozostają pod opieką nauczycieli świetlicy szkolnej, natomiast po zakończeniu spotkań uczniowie ci pozostają pod opieką wychowawców do odjazdu autobusu szkolnego.

III TURA:

11:30 –kl.VII na boisku w hali, potem spotkanie w klasie z wychowawcą,

12:00 –kl.VIII na boisku w hali, potem spotkanie w klasie z wychowawcą.

Do budynku hali wchodzimy korzystając z wejścia głównego, wejścia od strony parkingu lub z wejścia ewakuacyjnego bezpośrednio na boisko. Po zakończeniu spotkań uczniowie opuszczają budynki szkoły korzystając z następujących wejść:

-kl.VII- wejście ewakuacyjne przy sali nr 11,

- kl.VIII-wejście główne do budynku D-E.

Uczniowie dojeżdżający oczekujący na swoje rozpoczęcie pozostają pod opieką nauczycieli świetlicy szkolnej, natomiast po zakończeniu spotkań uczniowie ci pozostają pod opieką wychowawców do odjazdu autobusu szkolnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Rozkłady jazdy autobusów szkolnych zostaną zamieszczone na stronie szkoły natychmiast po przekazaniu ich przez przewoźnika. Prosimy o obserwowanie strony.

  2. Wywiadówki klasowe odbędą się 3 września 2020r. w formie zdalnej. Szczegóły dotyczące spotkań przekażą Państwu wychowawcy klas przez dziennik elektroniczny.

  3. Rodzice uczniów, którzy chcieliby skorzystać z posiłków w stołówce szkolnej proszeni są o wydrukowanie umowy ze strony szkoły, uzupełnienie jej i dostarczenie bezpośrednio na stołówkę w budynku hali. Można również wypełnić umowę na stołówce w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30