foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Państwo

Zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu MEN z dnia 23 października 2020 r. w dniach 24.10-08.11.2020 r. zajęcia w naszej szkole będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli zdalnie. Lekcje odbywać będą się według „Tygodniowego planu zajęć” obowiązującego od 1 września, a zajęcia dodatkowe według ustalonych harmonogramów. Szczegóły dotyczące formy w jakiej prowadzone będą zajęcia przekażą Państwu nauczyciele poszczególnych przedmiotów i zajęć poprzez dziennik elektroniczny - zalecany jest MS Teams.

Jedynymi zajęciami, które zawieszone zostają na okres dwóch tygodni są SKS-y prowadzone przez p. Adama Spicerę i p. Piotra Kołodzieja.

W przypadku nieobecności dziecka macie Państwo obowiązek usprawiedliwiania tej nieobecności, można to zrobić korzystając z dziennika elektronicznego.

Pedagodzy szkolni i psycholog będą pracować stacjonarnie, można więc kontaktować się z nimi dzwoniąc do szkoły. Harmonogram pracy biblioteki szkolnej po dokonaniu ustaleń z nauczycielem bibliotekarzem zostanie umieszczony najpóźniej we wtorek na stronie szkoły.

Uwagi i informacje dotyczące braków sprzętowych, problemów technicznych i inne proszę zgłaszać przez dziennik do wychowawcy klasy.

Uczniowie klas I-III i przedszkolaki realizują zajęcia stacjonarnie, na zasadach obowiązujących od początku roku szkolnego.

Przypominamy również, że:

„Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.”

Prosimy o zaglądanie na stronę szkoły, na której będziemy zamieszczać kolejne informacje .

Dyrekcja szkoły

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30