foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Rodzice

1. Zadania dla uczniów klas 1-3 zamieszczane będą przez nauczycieli na stronie szkoły w zakładce e-learning (edukacja wczesnoszkolna, język angielski, religia).

 

 

2. Biorąc pod uwagę wiek dzieci, umiejętności uczniów klas 1-3 związane z obsługą komputera i programów używanych do nauki zdalnej, specyfikę pracy oraz braki sprzętowe w rodzinach proponujemy, aby połączenia z nauczycielami za pomocą MS Teams odbywały się w godzinach popołudniowych kiedy starsze rodzeństwo zwolni komputer i uczniowie klas 1-3 będą mogli pracować pod okiem rodziców (pracujący będą mogli już wrócić do domu) lub starszego rodzeństwa.

 

 

3. Harmonogram spotkań nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego i religii na platformie MS Teams przekażą Państwu wychowawcy za pomocą dziennika elektronicznego.

 

 

4. Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające, zajęcia korekcyjnokompensacyjne i inne) prowadzone będą w formie ustalonej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z zainteresowanymi rodzicami.

 

 

5. W szkole będzie dyżur bibliotekarza dla klas 1-3 - w każdy wtorek i środę w godzinach 12.00-14.00.

 

 

6. W poniedziałek (9.11.2020 r.) skontaktujemy się telefonicznie z rodzicami, którzy zgłosili chęć wypożyczenia komputera – zapotrzebowanie w tej chwili przekracza kilkakrotnie możliwości szkoły.

 

 

7. Załączony harmonogram może ulec zmianie po analizie uwag wychowawców, nauczycieli i rodziców oraz ocenie skuteczności pracy z uczniami na platformie MS Teams.

 

 

O każdej zmianie powiadomimy rodziców przez e-dziennik.

Dyrekcja szkoły

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30