foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W związku z licznymi uwagami dotyczącymi organizacji zdalnego nauczania dla klasach 1-3 informujemy, że począwszy od 16 listopada 2020r(poniedziałek) lekcje dla klas 1-3 odbywać się będą zdalnie według tygodniowego planu zajęć do godz. 11.30 a zajęcia dodatkowe według ustalonych harmonogramów. Szczegóły dotyczące formy w jakiej prowadzone będą zajęcia przekażą Państwu wychowawcy   oraz nauczyciele religii i j. angielskiego poprzez dziennik elektroniczny - zalecany jest MS Teams. Nadal funkcjonować będzie zakładka e-learning na stronie szkoły, gdzie będziemy zamieszczać zadania dla uczniów, którzy z ważnych powodów w wyznaczonym czasie nie skorzystają z połączenia z nauczycielem. Nie będą organizowane zastępstwa za nauczycieli przebywających na L4. W takim przypadku uczniowie korzystają tylko z zadań zamieszczonych na e-learningu.

                                                                                   Dyrekcja szkoły

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30