foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W związku z informacjami dotyczącymi przerwy świątecznej i ferii zimowych, które zostały przekazana na sobotniej konferencji Premiera Rady Ministrów zmianie ulega organizacja pracy w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 i będzie wyglądała w sposób następujący:

- do 22 grudnia 2020r.- zajęcia w formie zdalnej w kl. I-VIII,

- do 14 grudnia 2020r. wystawienie propozycji ocen śródrocznych we wszystkich klasach,

- wywiadówki semestralne ( na Teamsach- wychowawcy umówią się z Państwem przez dziennik)- 15 grudnia 2020r. kl.I-III:

● kl.I- godz. 16:00,

● kl.II- godz.16:30,

● kl.III- godz.17:00,

- wywiadówki semestralne ( na Teamsach- wychowawcy umówią się z Państwem przez dziennik)- 16 grudnia 2020r. kl.IV-VIII:

● kl.IV- godz.15:30,

● kl.V- godz. 16:00,

● kl.VI- godz. 16:30,

● kl.VIII- godz.17:00,

● kl.VIII- godz.17:30,

- 23 grudnia 2020r.- 03 stycznia 2021r.- przerwa świąteczna,

- 04-17 stycznia 2021r.- ferie zimowe,

- 22 stycznia 2021r.- wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych,

- 01 lutego 2021r. – początek II semestru.

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30