foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

           Sprawozdanie z programu profilaktycznego  „Różni, ale równi”20201203 165955

20201130 183926

realizowanego w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Uzależnień i Przemocy

dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2020

W ramach programu profilaktycznego „Różni, ale równi” w roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im Janusza Korczaka w Sobótce przeprowadzono działania zmierzajcie do przybliżenia tematu tolerancji, zrozumienia, współczucia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego, poprzez wolontariat, ale również przez uświadamianie bliskości tematu spotykania się osobami niepełnosprawnymi oraz osobami z innego kraju.

W ramach licznie prowadzonych lekcji z wychowawcami klas i pedagogami szkolnymi dzieci z wszystkich oddziałów zwiększy się poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez promowanie tolerancji, empatii i wzajemnego szacunku. Poznanie i wzmocnienie tego rodzaju zachowań zmniejszyło poziom agresji wśród uczniów. W realizacji programu brali udział uczniowie z całej szkoły.

Finałem programu było przeprowadzenie konkursu zdalnego na wykonanie dowolna metodą pracy plastyczną  dotycząca pomocy drugiemu człowiekowi + wystawa na stronie internetowej szkoły. W konkursie wzięły udział wszyscy uczniowie klas I, II i III.

Z każdej ze wskazanych klas wpłynął komplet prac plastycznych. Uczniowie bardzo się postarali, dlatego też postanowiliśmy nagrodzić wszystkie klasy równo. Zakupiliśmy nagrody typu: gry edukacyjne, piłki, klocki itp. i podzieliliśmy nagrody na wszystkie klasy I, II i III.  

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30