foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Drodzy ósmoklasiści. Jak pewnie słyszeliście w ostatnich dniach MEiN oraz CKE ogłosiło, że w dniach 17-19 marzec 2021r. będziecie mieli możliwość przystąpienia do egzaminów próbnych poprzedzających egzaminy ,które odbędą się w maju. W związku z tym od 23 lutego(wtorek) uruchamiamy stacjonarne konsultacje z j. polskiego i matematyki. Konsultacje będą odbywały się zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem na terenie szkoły, w budynku D ( do budynku wchodzimy wejściem głównym). Zajęcia w szkole odbywają się z j. polskiego w ramach szóstej godziny zajęć edukacyjnych, a z matematyki w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Przypominam, że nadal obowiązują ustalone na początku roku szkolnego zasady bezpieczeństwa i zachowanie reżimu sanitarnego. Uczniowie dojeżdżający chcąc skorzystać z tych zajęć muszą mieć zapewniony transport własny. Jeżeli chodzi o konsultacje z j. angielskiego to jesteśmy w trakcie ustaleń i jeśli uda się je zorganizować to informację przekażą Wam wychowawcy.

Harmonogram i szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu próbnego umieścimy na stronie szkoły w drugim tygodniu marca.

8a 8b 8c 8d
j. polski

wtorek godz. 14:45-15:30

s.22

środa godz. 14:45-15:30

s.22

czwartek godz. 14:45-15:30

s.21

wtorek godz. 14:45-15:30

s.21

matematyka

poniedziałek godz. 14:45-15:30

s.19

poniedziałek godz. 14:35-15:30

s.19

środa godz. 14:45-15:30

s.20

środa godz. 14:45-15:30

s.20

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30