foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W dniach 20 – 22.12.2021 oraz 3-5.01.2022 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1  mają zdalne zajęcia na platformie Teams wg tygodniowego planu lekcji.

Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w systemie stacjonarnym (w szkole) zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Rodzic (opiekun prawny) przyprowadza i odbiera ucznia ze szkoły. Uczniowie klas starszych mogą samodzielnie przychodzić na zajęcia. Jeżeli uczeń nie będzie mógł uczestniczyć w w/w zajęciach, to Rodzic ma obowiązek poinformować nauczyciela prowadzącego o nieobecności dziecka.

Biblioteka szkolna (budynek F) pełni dyżur wg następującego harmonogramu:

- 20.- 21.12.2021 i 3.- 4.01.2022 w godzinach 12:30 – 13:45 oraz 14:15 – 16:00

- 22.12.2021 i 5.01.2022 w godzinach 13:00 – 16:00

Przypominamy, że dzień 7.01.2022 (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30