Stanowisko Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im Janusza Korczaka w Sobótce w odpowiedzi na wniosek Rady Rodziców z dnia 28.09.2015r. w sprawie zniesienia obowiązkowego jednolitego stroju szkolnego.