Aby podsumować dział z języka polskiego jakim jest mitologia grecka, klasy Vb i Va nie robiły zwyczajnego powtórzenia materiału. By bardziej przyswoić sobie wiedzę o bogach, sale lekcyjne zamieniły się w Olimp, a uczniowie wcielili sie w rolę greckich bogów. Dzieci nie tylko się przebrały, ale dowiedziały jak najwięcej o danym bóstwie i przedstawiały w ten sposób na forum klasy. Taki rodzaj podsumowania materiału dużo bardziej podobał sie i uczniom, i nauczycielom.

 Karolina Pacek 

              

                                                                               mity 8   mity 16