foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


stat129 kwietnia 2016 zakończył się cykl lekcji statystycznych przewidzianych na bieżący rok szkolny. Zajęcia te realizują pracownicy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu w wybranych szkołach podstawowych województwa dolnośląskiego w ramach Systemu Wspierającego Edukację Statystyczną Dzieci i Młodzieży.

Szkolenie obejmuje 6 lekcji w klasach IV-VI, po dwie w każdym roku. Zajęcia w klasach piątych realizowane były już drugi rok.

Tematyka lekcji dla klas czwartych:
Jaki to zawód? 
Guś i wykresy statystyczne. 

Tematyka lekcji dla klas piątych:
Ile lat ma Guś?
Jak wykorzystywać statystykę przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Celem spotkań było: podniesienie poziomu wiedzy o statystyce publicznej i jej zasobach informacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zwiększenie zainteresowania i wykształcenie nawyku korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej na wszystkich etapach edukacji, przygotowanie uczniów do roli uczestników badań statystycznych (respondentów) i świadomych użytkowników zasobów informacyjnych statystyki publicznej.
Spotkania ze statystyką kontynuowane będą w przyszłym roku szkolnym.
us

BOO 

Dziennik elektroniczny

BIP

zegar

Dzwonki

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30