foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wykaz dokumentów szkolnych:

 

Uczwała Rady Szkoły przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka w Sobótce dotycząca Statutu Szkoły

Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J, Korczaka w Sobótce (pdf)

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J, Korczaka w Sobótce (pdf)

Regulamin wycieczek szkolnych (pdf)       załączniki (doc)

Regulamin świetlicy szkolnej (pdf)

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania 

 

Przedmiotowe  Zasady Oceniania:

Religia

Język polski

Język angielski

Historia

Wiedza o Społeczeństwie

Przyroda

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Muzyka

Plastyka

Zajęcia artystyczne

Technika

Wychowanie Fizyczne

 

 

 

 

Dziennik elektroniczny

BIP

zegar

Dzwonki

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30