09 XI 06

 

Lepiej teraz skakać, niż potem płakać!