foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

                                                                   

                                                          „...Grzeczność jest dawaniem na to baczności, aby nasze
imagesrozmowy i uczynki sprawiały przyjemność drugim i nam

samym. Nie jest ona cnotą, lecz z wielu cnót wypływa,
a niekiedy jest jej uzupełnieniem...”

                                                              GAULTIER

 

 

 Po czym można rozpoznać kulturalnego człowieka?   To ktoś, kto potrafi właściwie  postąpić w rozmaitych sytuacjach, szanując przy tym zarówno siebie,  jak i innych. Nie jest to osoba idealna, czasem popełnia gafy,  ale umie je dostrzec, wybrnąć z nich i powiedzieć „przepraszam”.

Dobre wychowanie, czyli nienaganne formy, życzliwość dla ludzi,  uprzejmość, tolerancja, opanowanie emocji powinny być nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciństwa, dlatego my uczniowie klasy I b uczestniczyliśmy w  zajęciach z kultury i właściwego zachowania. Pani Jadwiga Dębicka, doświadczony trener z zakresu etykiety pokazała nam wiele cennych i ciekawych informacji  związanych  z etykietą ucznia na co dzień m.in. :  

  • Za   +Zchowanie w miejscach publicznych: w szkole, w teatrze, operze, przychodni, przedziale kolejowym, w windzie,

ü       +Przedstawianie się. Powitania:  kto komu pierwszy się kłania,  kto komu pierwszy podaje rękę,  postawa podczas powitania i przedstawiania .

ü          +Szacunek dla starszych:  relacje uczeń-nauczyciel,  relacje z rodzicami, dziadkami, sąsiadami, 

ü       Relacje z rówieśnikami:  przedstawianie kolegów i koleżanek,  inny nie znaczy gorszy.

             Podczas warsztatów pani Jadwiga  przedstawiła nam  również  niezbędne przedmioty do zagadnienia dotyczącego  Savoir- Vivre przy stole.  Dowiedzieliśmy się w jaki sposób prawidłowo nakryć do stołu podczas różnych uroczystości oraz do czego służą poszczególne elementy nakrycia.   

                                                                                                                                                                                                                                          WP 20170515 10 32 52 Pro        WP 20170515 10 42 55 Pro

                                                 WP 20170515 10 58 18 Pro                                            

ü

Bardzo dziękujemy Pani Jadwidze Dębickiej, że tak  wspaniale wprowadziła nas w świat  Savoir- Vivre 

Dziennik elektroniczny

BIP

zegar

Dzwonki

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30