foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

ROK SZKOLNY 2018/19

 

   

GODZINY PRACY

PEDAGOGA SZKOLNEGO SP klasy 0 - 3

mgr IWONA WIŚNIEWSKA

 

poniedziałek 7:30 – 9.00, 9:45 - 12:45

wtorek 7:30 - 11:45, 13:15 - 13:45

środa 8:30 – 11.45, 13:30 - 15:45

czwartek 8:30 – 11:45 

piątek 8:30 – 12:45

 

GODZINY PRACY

PEDAGOGA SZKOLNEGO SP klasy 4 - 6

mgr MAŁGORZATA NOWAK

 

poniedziałek 11:00 – 13:45

(w tym 12:55-13:40 terapia pedagogiczna) 

wtorek     8:00 –12:55

środa 8:00   – 14:30

(w tym 11:50-12:35 terapia pedagogiczna)

czwartek 10:55 – 13.45 

(w tym 12:55-13:40 terapia pedagogiczna)

piątek 8:00 - 12:55

 

 

 

GODZINY PRACY

PEDAGOGA SZKOLNEGO klasy 7 i 8 oraz 3 klasa gimnazjum

mgr MAŁGORZATA MAKUCH-MIELCARSKA


 poniedziałek 8:00 – 15:00

wtorek 8:00 – 14:30

(w tym 11:50-13:40 terapia pedagogiczna)

środa 8:00 - 15:00

czwartek 8:00 – 13.45

(w tym 12:00-12:45 terapia pedagogiczna)

piątek 10:30 - 14:30

  

Drodzy Uczniowie!

Pożegnaliśmy czas wakacyjnych przygód. Wspólnie przywitaliśmy rok szkolny 2018/2019. Z ogromną radością będę Wam towarzyszyła w każdym tygodniu zajęć lekcyjnych. Pokładam nadzieję, że będą to dni sukcesów, uśmiechu i wspólnego pokonywania trudności.

Jestem Waszym pedagogiem szkolnym. Jako nauczyciel będę drogowskazem norm i zasad społecznych. Opiekując się Wami wysłucham, pocieszę, doradzę. W roli wychowawcy będę konsekwentna i wymagająca. Zapukajcie do moich drzwi, kiedy zapragniecie podzielić się ze mną swoją radością lub ukoić łzy smutku.

Szanowni Rodzice!

Nasz dorosły świat jest ścieżką wyzwań i odpowiedzialności – za siebie, za nasze Dzieci. Każdego dnia podejmujemy decyzje, które mają bezpośredni wpływ na życie całej naszej rodziny. W naszych dłoniach spoczywa los młodego człowieka, który bacznie obserwuje otaczający go świat.

Jestem Państwa pedagogiem szkolnym. Wysłucham historii, którą mi opowiecie. Wskażę możliwości rozwiązania problemu. Wspólnie z Państwem będę oczekiwała pomyślnego zakończenia trudności. Zapukajcie do moich drzwi, kiedy pojawi się nieoczekiwana przeszkoda. W wyniku wzajemnej współpracy będziemy oczekiwali na pomyślne zakończenie.

Kilka słów na temat kar i konsekwencjach

pedagog kara

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 Terapia w gabinecie zamiejscowym PZ PPP

Sobótka ul. Św. Jakuba 3 tel. 71 316 27 75

www

  

LOGOPEDA

mgr HALINA POKS

 

Poniedziałek: 8:00-11:00

Wtorek: 13:00-18:00

Środa: 14:00-18:00

Czwartek: 13:00-19:00

Piątek: 8:00-10:00

 

  

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1

   IM. JANUSZA KORCZAKA W SOBÓTCE

 

 

Rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca szkoły - Maja Janicka kl. 3b

Zastępca - Radosław Kras kl.3b

Pozostali członkowie (zarząd):

Jakub Pyrda kl.3c
Wiktoria Bryłkowska kl.8b
Brayan Klój kl.6d
Martyna Czerniawska kl.8b
Sylwia Muszyńska  kl.8c

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Anna Majdzik

Rok Szkolny 2017/2018

regulamin

Klasyfikacja klas:

 

 

konkurencje: hum eko tech  his  mat art  inf językowa spo  spo razem
4a  0  9  10  10  9  8  0  0  8  0 54
4b  0  0  10  10  0  10  10  10  10  10 70
4c  8  10  10  9  0  4  8  0  6  6 61
4d  8  9  10  10  9  6  6  10  10  10 88
5a  8  8  10  10  10  10  6  10  8  10 90
5b  8  10  10  10  9  4  8  10  6  10 85
5c  8  8  0  0  0  4  8  0  6  8 42
5d  0  9  10  0  10  8  8  10  10  0 65
6a  10  10  10  9  8  10  10  10  10  10 97
6b  8  8  0  10  10  8  8  10  6  0 68
6c  4  9  10  0  5  6  8  10  8  0 60
7a  8  0  0  0  0  0  10  10  6  0 34
7b  8  6  10  0  0  0  0  0  10  0 34
7c  10  6  10  10  8  8  10  10  8  10 90
2a.gim  0  0  0  0  0           0
2b.gim  10  0  0  0  0           10
2c.gim  0  0  0  0  0           0
2d.gim  0  0  0  0  0           0
2e.gim  0  0  0  0  0           0
3a.gim  6  0  0  0  0           6
3b.gim  10  0  0  0  0           10
3c.gim  0  0  0  0  0           0
3d.gim  0  0  0  0  0           0
3e.gim  0  0  0  0  0           0
3f.gim  0  0  0  0  0           0

 

Rok Szkolny 2016/2017

 

Klasyfikacja klas

konkurencje klasa 4a klasa 4b klasa 4c klasa 4d klasa 5a klasa 5b klasa 5c klasa 6a klasa 6b klasa 6c

biblioteczno
polonistyczna

Kraina Bajek

 6 6 6  10  10  8  8 6  8  10

 Konkurencja

historyczna

 10 4 8  0  10  8  10  0  0  10

 Konkurencja

techniczna

 8  10  6 6  4 6  8  6 6  10
 Konkurencja
informatyczna
 0  10  8  0  10 10 10 0 6 8

 Konkurencja

matematyczna

 6 6 4 0 6 8 6 8 4 8
 Konkurencja
artystyczna
 6  8  4  4  8  6  8  10  10 10
 Konkurencja
przyrodniczo
ekologiczna
 8  10  8  8  6  6  8  6  10  10
 Konkurencja
jezykowa
 8 10 6 0 0 8 8 4 8 6
 Konkurencja
sportowa cz I
 8  10  10  6  6  8  10  6  10  8
 Konkurencja
sportowa cz II
 8  10  8  6  8  10  6  10  10  8
 razem 68  84 68  40 68 78 82  56 72 88

więcej o projekcie

 

Konkurencja polonistyczno - biblioteczna

Konkurencja historyczna

Konkurencja techniczna

Konkurencja informatyczna

Konkurencja matematyczna

konkurencja artystyczna

konkurencja przyrodniczo - ekologiczna

konkurencja językowa

konkurencja sportowa x2

 

Klasyfikacja końcowa

1. klasa 6c

2. klasa 4b

3. klasa 5c

4. klasa 5b

5. klasa 6b

6. klasa 4a, 4c, 5a

7. klasa 6a

8. klasa 4d 

Numer kont bankowych szkoły:

Konto budżetowe szkoły - wpłaty za duplikaty legitymacji, duplikaty świadectw.

Numer rachunku bankowego: 33 9574 1015 2003 0207 9154 0001

W  tytule prosimy wpisać: duplikat legitymacji szkolnej/duplikat świadectwa szkolnego, imię i nazwisko osoby, której dotyczy sprawa.

 

Konto Gminy - wpłaty za zniszczone/zagubione podręczniki wypożyczone przez szkołę.

Numer rachunku bankowego: 56 9574 1015 2003 0200 1605 0001 

W  tytule prosimy wpisać: opłata za zniszczone/zagubione podręczniki, imię i nazwisko osoby, której dotyczy sprawa.

 

Konto Rady Rodziców - wpłaty dodatkowe na rzecz szkoły np. na świetlicę szkolną, itp.

Numer rachunku bankowego: 49 9574 1015 2003 0200 0552 0001

W  tytule prosimy wpisać cel przekazania kwoty oraz imię i nazwisko osoby wpłacającej.

Rada Szkoły

Rodzice :

Tomasz Pieczątka
Joanna Machowska

Jolanta Polakowska

 

Nauczyciele:

Grażyna Skupin
Anna Wnęk - Sosialuk

Anna Białoń

Kompetencje Rady Szkoły reguluje art. 50 i 51 Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2015r, poz.2156 ze zmianami)

 

Składka na ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 49 zł.
 
Ubezpieczenie jest dobrowolne.
 
Pieniądze należy wpłacać do 10 października 2018r. do skarbników klasowych lub wychowawców. 
 
Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia w kraju i za granicą, w szkole i poza szkołą od 1.09.2018 d0 31.08.2019 r.
 
Prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i potwierdzenie tego u wychowawcy na liście z wykazem uczniów.
 
Na odwrocie listy znajduje się klauzula informacyjna dla rodziców od ubezpieczyciela, z którą Rodzice powinni się zapoznać.
 

W szkole obowiązuje regulamin DZIESIĘĆ ZASAD POPRAWNEGO ZACHOWANIA wypracowany przez uczniów na warsztatach klasowych. Zostały w nim krótko ujęte obowiązki zapisane w Statucie Szkoły, które uczniowie uznali za najważniejsze do prawidłowego funkcjonowania grupy rówieśniczej w szkole:

  1. Nie oddalam się od grupy, opiekuna, szkoły.
  2. Nie zagrażam zdrowiu swojemu i innych.
  3. Nie biję, nie popycham.
  4. Nie kradnę.
  5. Nie obrażam i nie poniżam ludzi.
  6. Nie piję i nie palę.
  7. Nie niszczę cudzych rzeczy i sprzętu szkolnego.
  8. Nie kłamię, nie przeklinam.
  9. Nie przeszkadzam uczyć się na lekcjach.
  10. Nie wagaruję.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce ogłasza zapisy uczniów do klas 1-wszych  ( w tym klasy 1-wszej o profilu usportowionym i profilu artystycznym) w dniach: 01.03.2016 – 08.04.2016 w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 7.30 - 15.30., czwartki; 8.00 - 16.00.

Obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2009). Na wniosek Rodziców szkoła może przyjąć również dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2010).

czytaj tekst ogłoszenia Dyrektora Szkoły

 

Pliki do pobrania:

REKRUTACJA 2016/2017- OGŁOSZENIE DYREKTORA

HARMONOGRAM REKRUTACJI DLA KLAS PIERWSZYCH

REGULAMIN REKRUTACJI

KRYTERIA REKRUTACJI

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ (obwód)- rocznik 2010

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (obwód) - rocznik 2009

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ (spoza obwodu)- rocznik 2010

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (spoza obwodu) - rocznik 2009

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

OŚWIADCZENIE RODZICÓW (spoza obwodu)

WNIOSKE O KONTYNUOWANIE NUAKI W KLASIE PIERWSZEJ

WNIOSEK O KONTYNUOWANIE NAUKI W KLASIE DRUGIEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY ARTYSTYCZNEJ

klasa pierwsza usportowiona:

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

PROGRAM KLASY SPORTOWEJ

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ

ZGODA RODZICÓW

 

 

Witamy wszystkich w galerii video szkoły. Obejrzeć będzie tu można filmiki o naszej szkole. Odwiedźcie też nasz kanał na youtube (link)

 

 

Uczniowie odśpiewali hymn na 100-lecie odzyskania niepodległości

 

 Występ zwycięzców w mini playback show 2017

 

Filmiki z warsztatów artystycznych w których uczestniczyły klasy 6b i 6c

 

 

Filmik z apelu - światowy dzień tolerancji

 

Filmik przedstawiający naszą szkołę

 

Film na konkurs Młodzieżowego Festiwalu Filmowego organizowanego przez Zespół Szkół Podstawowych Gimnazjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu dla Dzieci W Ameryce.

 

Przedstawienie - dzieło naszego kółka teatralnego

 

Latawce - przywitanie wiosny 2016 cz1

 

Latawce - przywitanie wiosny 2016 cz2

 

Rekolekcje 2016 cz1

 

Rekolekcje 2016 cz2

 

Ksiązki naszych marzeń - dłuższa wersja

 

Książki naszych marzeń - krótsza wersja

 

My i MegaMisja

Dziennik elektroniczny

BIP

zegar

Dzwonki

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30