foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt Lepsza Szkoła

Korzystamy ze specjalistycznych diagnoz  Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Diagnozy te dają możliwość określenia poziomu grupy oraz śledzenia rozwoju ucznia w ciągu całego cyklu szkolnego. Ułatwiają nauczycielowi dostosowanie pracy do poziomu i możliwości uczniów. Programy Lepszej szkoły pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych od 2002 roku.Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt Lepsza szkoła obejmuje uczniów na wszystkich etapach nauczania.

Bożena Olichwer-Ostrowska

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30