foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Program Szklanka Mleka

    Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Program „Szklanka Mleka” jest współfinansowany przez Unię Europejską.

W Polsce od czasu akcesji do UE program „Szklanka Mleka” cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu "Szklanka Mleka". Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat.

    Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową poświęconą promocji spożycia mleka i przetworów mlecznych oraz realizacji programu „Mleko w szkole” w UE: www.drinkitup.europa.eu (strona dostępna w języku polskim). Strona ta stanowi część europejskiej kampanii informacyjno - promocyjnej zorganizowanej pod hasłem „Milk – Drink it up!”.

 

 

 

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30