foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

   Program „Owoce w szkole” jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010.

Cel programu

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Od października 2012 r. do programu „Owoce w szkole” przystąpiła nasza szkoła.

Więcej ciekawych informacji dotyczących programu, zdrowych zwyczajów żywieniowych, jak również „owocowych zabaw” znajdziecie na stronie www.owocewszkole.org.

 

 

 

Dziennik elektroniczny

BIP

zegar

Dzwonki

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30