foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Projekt Jestem twórcą cyfromiksów

Projekt realizowany jest w drugim semestrze roku szkolnego 2014/15 na zajęciach komputerowych w klasach 4a, 4b, 4c, 5a i 5c.

Cele:

  • zapoznanie z narzędziami  wykorzystywanymi w procesie uczenia się i tworzenia: Vocarro, Padlet, Scratch i innymi zgodnie z zainteresowaniami uczniów,
  • kształtowanie postawy aktywnego i twórczego odbiorcy  i użytkownika zasobów internetowych,
  • podnoszenie samooceny poprzez nabywanie umiejętności prezentowania wytworów własnej pracy,
  • integrowanie uczniów z drugiego etapu nauczania z uczniami z klas I-III.

Bożena Olichwer-Ostrowska

 

 

 

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30