foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

Cele programu:

  1. poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;
  2. wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;
  3. promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową;
  4. monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;
  5. określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów;
  6. zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej.

więcej o programie

 

 

Dziennik elektroniczny

BIP

zegar

Dzwonki

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30