foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt Lepsza Szkoła

Korzystamy ze specjalistycznych diagnoz  Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Diagnozy te dają możliwość określenia poziomu grupy oraz śledzenia rozwoju ucznia w ciągu całego cyklu szkolnego. Ułatwiają nauczycielowi dostosowanie pracy do poziomu i możliwości uczniów. Programy Lepszej szkoły pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych od 2002 roku.Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt Lepsza szkoła obejmuje uczniów na wszystkich etapach nauczania.

Bożena Olichwer-Ostrowska


Projekt Lepsza Szkoła

Korzystamy ze specjalistycznych diagnoz  Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Diagnozy te dają możliwość określenia poziomu grupy oraz śledzenia rozwoju ucznia w ciągu całego cyklu szkolnego. Ułatwiają nauczycielowi dostosowanie pracy do poziomu i możliwości uczniów. Programy Lepszej szkoły pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych od 2002 roku.Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt Lepsza szkoła obejmuje uczniów na wszystkich etapach nauczania.

Bożena Olichwer-Ostrowska

 


Projekt Umiem pływać

 
 
 
    W dniu 13 kwietnia rozpoczyna się kolejna już edycja projektu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać, w którym bierze udział także nasza szkoła.

Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Zajęć sportowych dla Uczniów w roku 2015 w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Szkole Podstawowej Nr 1 zostało przyznane w tym projekcie 90 miejsc dla uczniów z klas 1-3 uczęszczających na zajęcia świetlicowe lub dojeżdżających.

Listy chętnych uczniów, którzy wypełnili deklaracje uczestnictwa w projekcie zostały już zamknięte i powstało 6 grup, które jeździć będą na basen do AQUAPARKU GRANIT w Strzelinie w poniedziałki – 3 grupy oraz we wtorki – 3 grupy.

W poniedziałki na zajęcia pływania uczęszczać będą uczniowie z klas 1 oraz dzieci dojeżdżające, natomiast we wtorki uczniowie z klas 2 i 3.

Szczegółowe informacje dostępne są w świetlicy szkolnej oraz u wychowawców klas.

HARMONOGRAM WYJAZDÓW

Grażyna Skupin
 

Kampania Ja czytam!

    Celem kampanii jest rozwijanie kompetencji czytania, co MEN uznaje za kluczowe zadanie szkoły. Kompetencja czytania jest niezbędna na wszystkich przedmiotach. Zapraszamy do zabawy w czytanie.

Bożena Olichwer-Ostrowska

 


Projekt Akcja Recooltywacja

  Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Ukierunkowana jest na działania ograniczające powstawanie odpadów, ponowne ich użycie oraz metody przywracające im wartość.  .

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Drugie życie śmieci” organizowanym w ramach kampanii edukacyjnej „Akcja recooltywacja”. 

A oto najważniejsze zasady i terminy:

 • praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice;
 • praca powinna pokazać dowolny przedmiot wytworzony dzięki procesowi recyklingu (wykorzystajcie różne odpady);
 • maksymalne wymiary pracy to 50 cm x 50 cm x 50 cm;
 • możecie korzystać z pomocy rodziców, ale pamiętajcie, że nie będziemy uwzględniać prac grupowych – podpiszcie pracę swoim imieniem i nazwiskiem!;
 • konkurs trwa od 1 marca do 30 kwietnia 2015 r.;
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 maja 2015 r.

Liczymy na waszą wyobraźnię, ciekawy pomysł oraz styl wykonania! Pamiętajcie, że na wasze prace czekamy tylko do końca kwietnia! Nie zostawiajcie więc tego na ostatnią chwilę! Czekają na was atrakcyjne eko-nagrody!

Więcej o projekcie Rekultywacja dolnośląskich składowisk opadów komunalnych na stronach: Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa oraz Fundacja Nasza Ziemia.

Bożena Olichwer-Ostrowska

 


 

Projekt System wspierający edukację statystyczną dzieci i młodzieży

W roku szkolnym 2014/15 w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu System wspierający edukację statystyczną dzieci i młodzieży. Celem projektu jest popularyzacja i promocja statystyki oraz upowszechnianie wiedzy o statystyce. Kierowany jest on do aktualnych klas czwartych. W każdym roku szkolnym w tych klasach dwie lekcje statystyczne prowadzone będą przez pracowników Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Odbyły się już dwie lekcje.

Tematy lekcji w roku szkolnym 2014/15

 1. Statystyk, jaki to zawód? - scenariusz lekcji
 2. Guś i wykresy statystyczne.  scenariusz lekcji

Projekt z edukacji statystycznej zakończy się w roku szkolnym 2016/17. 

Bożena Olichwer-Ostrowska

 

 


 

Projekt Jestem twórcą cyfromiksów

Projekt realizowany jest w drugim semestrze roku szkolnego 2014/15 na zajęciach komputerowych w klasach 4a, 4b, 4c, 5a i 5c.

Cele:

 • zapoznanie z narzędziami  wykorzystywanymi w procesie uczenia się i tworzenia: Vocarro, Padlet, Scratch i innymi zgodnie z zainteresowaniami uczniów,
 • kształtowanie postawy aktywnego i twórczego odbiorcy  i użytkownika zasobów internetowych,
 • podnoszenie samooceny poprzez nabywanie umiejętności prezentowania wytworów własnej pracy,
 • integrowanie uczniów z drugiego etapu nauczania z uczniami z klas I-III.

Bożena Olichwer-Ostrowska

 

 

 


 

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

Cele programu:

 1. poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;
 2. wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;
 3. promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową;
 4. monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;
 5. określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów;
 6. zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej.

więcej o programie

 

 


 

Program Mistrzowie Kodowania

    W roku szkolnym 2014/15 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu "Mistrzowie Kodowania".

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz propagowanie nauki tak zwanego trzeciego języka, za który już dziś uznawane jest programowanie. Program Mistrzowie Kodowania, dzięki programowaniu, ma na celu rozwijać w dzieciach umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia, które potrzebne są nie tylko specjalistom.

Przed przystąpieniem do zajęć z uczniami nauczyciele zostali przeszkoleni. W ramach projektu dzieci uczą się programowania w przyjaznym dla nich języku Scratch. Uczymy programowania tak, by każdy – niezależnie od stopnia zaawansowania informatycznego – mógł odnieść sukces i stać się Mistrzem Kodowania. Czy jet to możliwe? Okazuje się, że tak, gdyż w projekcie biorą udział także nasi najmłodsi 6-letni uczniowie.

Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP.

Program Szklanka Mleka

    Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Program „Szklanka Mleka” jest współfinansowany przez Unię Europejską.

W Polsce od czasu akcesji do UE program „Szklanka Mleka” cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu "Szklanka Mleka". Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat.

    Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową poświęconą promocji spożycia mleka i przetworów mlecznych oraz realizacji programu „Mleko w szkole” w UE: www.drinkitup.europa.eu (strona dostępna w języku polskim). Strona ta stanowi część europejskiej kampanii informacyjno - promocyjnej zorganizowanej pod hasłem „Milk – Drink it up!”.

 

 

 


 

   Program „Owoce w szkole” jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010.

Cel programu

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Od października 2012 r. do programu „Owoce w szkole” przystąpiła nasza szkoła.

Więcej ciekawych informacji dotyczących programu, zdrowych zwyczajów żywieniowych, jak również „owocowych zabaw” znajdziecie na stronie www.owocewszkole.org.

 

 

 


 

Program Pracownia przyrodnicza

W okresie 01.01.2010 - 30.11.2011 w Szkole Podstawowej nr 1 realizowany był program Pracownia przyrodnicza w ramach Projektu Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji. Więcej informacji na temat Projektu znajduje się tutaj.

 


 

We wrześniu 2013 roku nauczyciele Zespołu Nauk Matematyczno-Przyrodniczych podjęli decyzję o przygotowaniu imprezy wzorowanej na corocznych Dolnośląskich Festiwalach Nauki, w których do tej pory mogły uczestniczyć niewielkie grupy uczniów naszej szkoły. Zainteresowanie dzieci tym, co działo się w ramach Szkolnego Festiwalu Nauki było powodem kontynuacji pomysłu w następnym roku w formie ponadprzedmiotowego projektu edukacyjnego. Obecnie corocznie kolejni nauczyciele przygotowują działania popularyzujące naukę wśród uczniów. W ramach festiwalu, młodzież m. in.:
- uczestniczy w wystawach przyrodniczych i matematycznych
- bierze udział w konkursach
- wykonuje doświadczenia przyrodnicze

- uczestniczy w wycieczkach.

 

sprawozdanie 2013     sprawozdanie 2014   sprawozdanie 2015   

 

 


projekt polsko-izrealskiej obserwacji ptaków i wymiany informacji, który ruszył w obecnym roku szkolnym. Udział biorą uczniowie klas szóstych, a nadzoruje go Pan Wiktor Szwaja.

Więcej o projekcie można znaleźć pod tym linkiem

 


 

Jeden z największych na świecie programów zorientowanych na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku. Działa dookoła świata i daje niezwykłe możliwości. Projekt bazuje na koncepcji myślenia dywergencyjnego i pozwala odkrywać własne uzdolnienia, przełamywać bariery.

Więcej o projekcie można znaleźć pod tym linkiem

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik elektroniczny

BIP

zegar

Dzwonki

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30