foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Oferta ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2021/2022.

 

Dokładna instrukcja wpłaty na ubezpieczenie została wysłana do rodziców poprzez edziennik.

 

DANE DO WPŁATY DO POLISY NNW UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022 W T.U. WIENER S.A.

KONTO: 19 9533 1030 2005 0003 9781 0002
Jest to subkonto Biura Ubezpieczeniowego ANNA LIPSKA PHPU „ANEX” przeznaczone do wpłaty składek na ubezpieczenie NNW dzieci, z którego następnie pieniądze zostaną przekazane
do Towarzystwa Ubezpieczeń.

ODBIORCA:
ANNA LIPSKA PHPU „ANEX”
ul. Skorolecka 1/6
57-230 Kamieniec Ząbk.

TYTUŁ WPŁATY: polisa PWB896535, imię i nazwisko dziecka, klasa, telefon rodzica
KWOTA: 50,00
Pieniądze wpłacamy najpóźniej do 20 października.
BARDZO WAŻNY JEST TYTUŁ WPŁATY .

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia 2021/2022.

 

Pakiet oświata    

 

 

 

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna