foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Oferta ubezpieczenia dziecka na rok szkolny 2022/2023

DANE DO WPŁATY DO POLISY NNW UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023 W T.U. WIENER S.A.

KONTO: 19 9533 1030 2005 0003 9781 0002

Jest to subkonto Biura Ubezpieczeniowego ANNA LIPSKA PHPU „ANEX” przeznaczone do wpłaty składek na ubezpieczenie NNW dzieci, z którego następnie pieniądze zostaną przekazane
do Towarzystwa Ubezpieczeń.
ODBIORCA:
ANNA LIPSKA PHPU „ANEX”
ul. Skorolecka 1/6
57-230 Kamieniec Ząbk.

TYTUŁ WPŁATYpolisa PWC057552, imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica/ opiekuna, klasa, telefon rodzica

KWOTA: 55,00

 

ogólne warunki ubezpieczenia 

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna