foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

W związku z przystąpieniem do projektu w naszej szkole działają dwa kółka informatyczne. Jedno dla klas starszych prowadzone przez Pana Wojciecha Zborowskiego oraz drugie dla klas młodszych prowadzone przez Panią Dorotę Piszczałkę.

Więcej o projekcie 

 

 

ROK SZKOLNY 2018/19

 

   

GODZINY PRACY

PEDAGOGA SZKOLNEGO SP klasy 0 - 3

mgr IWONA WIŚNIEWSKA

 

poniedziałek 7:30 – 9.00, 9:45 - 12:45

wtorek 7:30 - 11:45, 13:15 - 13:45

środa 8:30 – 11.45, 13:30 - 15:45

czwartek 8:30 – 11:45 

piątek 8:30 – 12:45

 

GODZINY PRACY

PEDAGOGA SZKOLNEGO SP klasy 4 - 6

mgr MAŁGORZATA NOWAK

 

poniedziałek 11:00 – 13:45

(w tym 12:55-13:40 terapia pedagogiczna) 

wtorek     8:00 –12:55

środa 8:00   – 14:30

(w tym 11:50-12:35 terapia pedagogiczna)

czwartek 10:55 – 13.45 

(w tym 12:55-13:40 terapia pedagogiczna)

piątek 8:00 - 12:55

 

 

 

GODZINY PRACY

PEDAGOGA SZKOLNEGO klasy 7 i 8 oraz 3 klasa gimnazjum

mgr MAŁGORZATA MAKUCH-MIELCARSKA


 poniedziałek 8:00 – 15:00

wtorek 8:00 – 14:30

(w tym 11:50-13:40 terapia pedagogiczna)

środa 8:00 - 15:00

czwartek 8:00 – 13.45

(w tym 12:00-12:45 terapia pedagogiczna)

piątek 10:30 - 14:30

  

Drodzy Uczniowie!

Pożegnaliśmy czas wakacyjnych przygód. Wspólnie przywitaliśmy rok szkolny 2018/2019. Z ogromną radością będę Wam towarzyszyła w każdym tygodniu zajęć lekcyjnych. Pokładam nadzieję, że będą to dni sukcesów, uśmiechu i wspólnego pokonywania trudności.

Jestem Waszym pedagogiem szkolnym. Jako nauczyciel będę drogowskazem norm i zasad społecznych. Opiekując się Wami wysłucham, pocieszę, doradzę. W roli wychowawcy będę konsekwentna i wymagająca. Zapukajcie do moich drzwi, kiedy zapragniecie podzielić się ze mną swoją radością lub ukoić łzy smutku.

Szanowni Rodzice!

Nasz dorosły świat jest ścieżką wyzwań i odpowiedzialności – za siebie, za nasze Dzieci. Każdego dnia podejmujemy decyzje, które mają bezpośredni wpływ na życie całej naszej rodziny. W naszych dłoniach spoczywa los młodego człowieka, który bacznie obserwuje otaczający go świat.

Jestem Państwa pedagogiem szkolnym. Wysłucham historii, którą mi opowiecie. Wskażę możliwości rozwiązania problemu. Wspólnie z Państwem będę oczekiwała pomyślnego zakończenia trudności. Zapukajcie do moich drzwi, kiedy pojawi się nieoczekiwana przeszkoda. W wyniku wzajemnej współpracy będziemy oczekiwali na pomyślne zakończenie.

Kilka słów na temat kar i konsekwencjach

pedagog kara

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 Terapia w gabinecie zamiejscowym PZ PPP

Sobótka ul. Św. Jakuba 3 tel. 71 316 27 75

www

  

LOGOPEDA

mgr HALINA POKS

 

Poniedziałek: 8:00-11:00

Wtorek: 13:00-18:00

Środa: 14:00-18:00

Czwartek: 13:00-19:00

Piątek: 8:00-10:00

 

  

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1

   IM. JANUSZA KORCZAKA W SOBÓTCE

 

 

Rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca szkoły - Maja Janicka kl. 3b

Zastępca - Radosław Kras kl.3b

Pozostali członkowie (zarząd):

Jakub Pyrda kl.3c
Wiktoria Bryłkowska kl.8b
Brayan Klój kl.6d
Martyna Czerniawska kl.8b
Sylwia Muszyńska  kl.8c

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Anna Majdzik

Rok Szkolny 2019/2020

 regulamin

 

konkurencja mat ekolo  techniczna  historyczna             końcowa
klasa 4a 10 10 6  10              36
klasa 4b 10 8 10   10             38
klasa 4c 10 8 0  10             28
klasa 5a 0 4 8  10             22
klasa 5b 10 6  10             34
klasa 5c 8 6 0  10             24
klasa 5d 10 8  0             18 
klasa 5e 0 0  10             10
klasa 6a 10 4 8  0             22 
klasa 6b 10 8 6  10             34
klasa 6c 0 4 4  0            
klasa 6d 0 10 0  0             10 
klasa 7a 0 6  0            
klasa 7b 10 6 10  8             34
klasa 7c 0 0  0            
klasa 7d 10 6 8  0             24 
klasa 8a 10 10 10  10             40
klasa 8b 0 8 6  8             24
klasa 8c 10 0  0             10 

 

 

Rok Szkolny 2017/2018

regulamin

Klasyfikacja klas:

 

 

konkurencje: hum eko tech  his  mat art  inf językowa spo  spo razem
4a  0  9  10  10  9  8  0  0  8  0 54
4b  0  0  10  10  0  10  10  10  10  10 70
4c  8  10  10  9  0  4  8  0  6  6 61
4d  8  9  10  10  9  6  6  10  10  10 88
5a  8  8  10  10  10  10  6  10  8  10 90
5b  8  10  10  10  9  4  8  10  6  10 85
5c  8  8  0  0  0  4  8  0  6  8 42
5d  0  9  10  0  10  8  8  10  10  0 65
6a  10  10  10  9  8  10  10  10  10  10 97
6b  8  8  0  10  10  8  8  10  6  0 68
6c  4  9  10  0  5  6  8  10  8  0 60
7a  8  0  0  0  0  0  10  10  6  0 34
7b  8  6  10  0  0  0  0  0  10  0 34
7c  10  6  10  10  8  8  10  10  8  10 90
2a.gim  0  0  0  0  0           0
2b.gim  10  0  0  0  0           10
2c.gim  0  0  0  0  0           0
2d.gim  0  0  0  0  0           0
2e.gim  0  0  0  0  0           0
3a.gim  6  0  0  0  0           6
3b.gim  10  0  0  0  0           10
3c.gim  0  0  0  0  0           0
3d.gim  0  0  0  0  0           0
3e.gim  0  0  0  0  0           0
3f.gim  0  0  0  0  0           0

 

Rok Szkolny 2016/2017

 

Klasyfikacja klas

konkurencje klasa 4a klasa 4b klasa 4c klasa 4d klasa 5a klasa 5b klasa 5c klasa 6a klasa 6b klasa 6c

biblioteczno
polonistyczna

Kraina Bajek

 6 6 6  10  10  8  8 6  8  10

 Konkurencja

historyczna

 10 4 8  0  10  8  10  0  0  10

 Konkurencja

techniczna

 8  10  6 6  4 6  8  6 6  10
 Konkurencja
informatyczna
 0  10  8  0  10 10 10 0 6 8

 Konkurencja

matematyczna

 6 6 4 0 6 8 6 8 4 8
 Konkurencja
artystyczna
 6  8  4  4  8  6  8  10  10 10
 Konkurencja
przyrodniczo
ekologiczna
 8  10  8  8  6  6  8  6  10  10
 Konkurencja
jezykowa
 8 10 6 0 0 8 8 4 8 6
 Konkurencja
sportowa cz I
 8  10  10  6  6  8  10  6  10  8
 Konkurencja
sportowa cz II
 8  10  8  6  8  10  6  10  10  8
 razem 68  84 68  40 68 78 82  56 72 88

więcej o projekcie

 

Konkurencja polonistyczno - biblioteczna

Konkurencja historyczna

Konkurencja techniczna

Konkurencja informatyczna

Konkurencja matematyczna

konkurencja artystyczna

konkurencja przyrodniczo - ekologiczna

konkurencja językowa

konkurencja sportowa x2

 

Klasyfikacja końcowa

1. klasa 6c

2. klasa 4b

3. klasa 5c

4. klasa 5b

5. klasa 6b

6. klasa 4a, 4c, 5a

7. klasa 6a

8. klasa 4d 

Numer kont bankowych szkoły:

Numer Konta budżetowe szkoły - wpłaty za duplikaty legitymacji, duplikaty świadectw.

 

Numer rachunku bankowego szkoły: 33 9574 1015 2003 0207 9154 0001

W  tytule prosimy wpisać: duplikat legitymacji szkolnej/duplikat świadectwa szkolnego, imię i nazwisko osoby, której dotyczy sprawa.

 

Konto Gminy - wpłaty za zniszczone/zagubione podręczniki wypożyczone przez szkołę.

Numer rachunku bankowego: 56 9574 1015 2003 0200 1605 0001 

W  tytule prosimy wpisać: opłata za zniszczone/zagubione podręczniki, imię i nazwisko osoby, której dotyczy sprawa.

 

Konto Rady Rodziców - wpłaty dodatkowe na rzecz szkoły np. na świetlicę szkolną, itp.

Numer rachunku bankowego: 49 9574 1015 2003 0200 0552 0001

W  tytule prosimy wpisać cel przekazania kwoty oraz imię i nazwisko osoby wpłacającej.

 

KONTO DO WPŁAT ZA POSIŁKI

Konto firmy cateringowej F.G.H.U. „Baszta”

A.Kulińska i G.Kuliński s.c.

Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie o/Sobótka

87 9574 1015 2003 0207 9822 0001

 

Rada Szkoły

Rodzice :

Tomasz Pieczątka
Joanna Machowska

Jolanta Polakowska

 

Nauczyciele:

Grażyna Skupin
Anna Wnęk - Sosialuk

Anna Białoń

Kompetencje Rady Szkoły reguluje art. 50 i 51 Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2015r, poz.2156 ze zmianami)

 

Składka na ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 49 zł.
 
Ubezpieczenie jest dobrowolne.
 
Pieniądze należy wpłacać do 10 października 2019r. do skarbników klasowych lub wychowawców. 
 
Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia w kraju i za granicą, w szkole i poza szkołą od 1.09.2019 d0 31.08.2020 r.
 
Prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i potwierdzenie tego u wychowawcy na liście z wykazem uczniów.
 
Na odwrocie listy znajduje się klauzula informacyjna dla rodziców od ubezpieczyciela, z którą Rodzice powinni się zapoznać.
 

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30