foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Program koła przyrodniczo- matematycznego przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI wykazujących zainteresowanie matematyczno-przyrodnicze. Stwarza on możliwość rozwoju ich zainteresowań, przybliżenia zagadnień matematycznych na co dzień oraz poznania walorów przyrodniczych i turystycznych najbliższej okolicy. 

Cele ogólne:

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i matematycznych

doskonalenie metod poznania przyrody

poznanie walorów przyrodniczych i turystycznych najbliższej okolicy

poznanie fauny i flory najbliższej okolicy

kształcenie świadomości ekologicznej

wdrażanie do rozwiązywania zadań problemowych i twórczego myślenia

kształcenie umiejętności przedmiotowych takich jak mierzenie, ważenie obliczenia związane z czasem i pieniędzmi, zamiany jednostek długości, czasu, wagi, pola

kształcenie doskonalenia umiejętności obliczeń związanych ze skalą

 Spotkania koła odbywają się raz w miesiącu w soboty. Prowadzące koło: Ewa Nesterowicz, Magdalena Szywała i Anna Wnęk-Sosialuk.

 

 

 

W dniu 19.09.2015 uczestniczyliśmy  w XVIII Festynie Nauki we Wrocławiu. W ramach festynu obserwowaliśmy i przeprowadzaliśmy doświadczenia z zakresu fizyki i chemii, mogliśmy „pogłaskać” karaczany madagaskarskie, próbowaliśmy, jak smakują larwy mącznika, oglądaliśmy pasożyty człowieka pod mikroskopem, podziwialiśmy piękne okazy ptaków i owadów oraz jedliśmy zdrowe sałatki. Uczestniczyliśmy również w warsztatach tkackich, plastycznych, teatralnych oraz uczyliśmy się wykonywać bibułowe kwiaty.

Ewa Nesterowicz

Magdalena Szywała

Anna Wnęk-Sosialuk

20150919 105459  20150919 110658

20150919 113024  20150919 122719

Dziennik elektroniczny

BIP

zegar

Dzwonki

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30