foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zajęcia odbywają się  w poniedziałki o  godz 13. 00-15.00
Prowadząca Dagmara Sadura Enzanza
 
pacynkaciastkoGłównym celem zajęć rozwijających sprawność manualną jest usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych uczniów czyli:
• rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
• wykształcenie prawidłowego uchwytu ołówka, pióra;
• kształcenie prawidłowych nawyków ruchowych związanych z postawą ciała, ułożeniem zeszytu, ręki i pióra podczas pisania;
• kształcenie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania od lewej do prawej strony, kierunkiem kreślenia linii pionowych, poziomych i okręgów;
• kształtowanie potrzeby proporcjonalnego i estetycznego pisma;
• utrwalanie właściwych nawyków ruchowych - właściwego kierunku kreślenia liter, ich kształtu i proporcji;
• wyrabianie nawyku stałej kontroli estetyki pisma oraz wzmacnianie cech osobowości, rozbudzanie zainteresowań, wyrobienie właściwej motywacji do nauki.
kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;rozbudzenie ciekawości twórczej;doskonalenie umiejętności manualnych;rozwijanie percepcji i analizy wzrokowej ;uświadomienie uczniów jak ważna jest sprawność motoryczna
Organizowane zajęcia będą realizować również poniższe cele szczegółowe:
kształtowanie samodyscypliny;
rozwijanie wiary we własne siły;
rozbudzenie zainteresowań piśmiennictwem;
kształtowanie nawyku poprawnego trzymania narzędzia do pisania , oraz kreślenie według określonych reguł;
kształtowanie właściwości koordynacyjnych;
rozwój zdolności motorycznych z indywidualnymi możliwościami ucznia.

Dziennik elektroniczny

BIP

zegar

Dzwonki

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30