foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zajęcia logopedyczne

Logopeda:

  • Iwona Wiśniewska

poniedziałek 12:00 -14:00

środa              7:30-8.30 i 13:00-14:00          

czwartek      12:00-14:00

  • Justyna Kafel

poniedziałek     12:10 -12:55

wtorek             13:05- 13.50

środa                14:45-15:30

piątek               14:40-15:30

Głównym celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej oraz stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy.

Podczas zajęć dzieci :

  • usprawniają narządy mowy (język, wargi, podniebienie, żuchwę)
  • usprawniają podstawowe funkcje aparatu mowy (oddech, fonację i artykulację )
  • uczą się artykułować prawidłowo głoski -w izolacji, w wyrazach w zdaniach, w wierszykach oraz mowie spontanicznej
  • uczą się artykułować ćwiczone głoski w mowie spontanicznej -poprzez opowiadanie historyjek, ilustracji oraz rozmowy kierowane
  • kształcą umiejętności poprawnego budowania zdań pod względem logicznym i gramatycznym
  • wzbogacają słownictwo bierne i czynne
  • uczą się przezwyciężać trudności oraz doświadczać sukcesów, co sprzyja budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby

Dziennik elektroniczny

BIP

zegar

Dzwonki

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30