Projekty unijne

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

„Pracownia kompetencji kluczowych

– gmina Sobótka stawia na edukację”

Harmonogram zajęć –

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce

 (obowiązuje od 01 lutego 2018 r.)

tabela do pobrania


Nazwa zajęć Dzień tygodnia Godziny realizacji Nazwisko i imię nauczyciela Sala
Warsztaty edukacyjno - zawodowe poniedziałek - piątek

13:40 – 14:40

lub zastępstwa za nieobecnych nauczycieli

Nowak Małgorzata

Zajęcia uzupełniające z matematyki gr. VI (7b)

poniedziałek

lub wtorek (raz w miesiącu)

14:35-15:20

7:10-7:55

Reszke Małgorzata 20
Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne poniedziałek 14:35-15:20 Reszke Małgorzata 20
Zajęcia terapeutyczne -gr.II wtorek 7:15-8:00 Leszczyński Mateusz 19
Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego wtorek 7:15 – 8:00 Zawalich Bogusław 113
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki- gr V (3e) wtorek 13:45 – 14:30 Łakomiec Ewa 104
Zajęcia uzupełniające z matematyki gr. III (5d) wtorek lub czwarte (raz w miesiącu)

12:55-13:40

13:45-14:30

Reszke Małgorzata 20
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego- gr I (3a ) wtorek 13:45 – 14:30 Barcikowska Katarzyna 39
Zajęcia uzupełniające  z matematyki – gr.IX (5a,b) wtorek (pierwszy w miesiącu) 13:45 – 14:30 Hańćkowiak Joanna 19
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne –gr.I wtorek 13:45 – 14:30 Nesterowicz Ewa 100
Zajęcia logopedyczne - gimnazjum wtorek 13:45-14:30 Nowak Małgorzata 25 (pok. pedagoga)
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego - grII (3c,e) wtorek 14:35 – 15:20 Barcikowska Katarzyna 106
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – gr V (3d) wtorek 15:25 – 16:10 Barcikowska Katarzyna 106
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego - gr IV (3a,b) wtorek 14:35 – 15:20 Zawalich Bogusław 113
Zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki wtorek 14:35 – 15:20 Zborowski Wojciech 13
Zajęcia uzupełniające  z matematyki – gr.VII (7a) wtorek (pierwszy w miesiącu) 14:40 – 15:25 Hańćkowiak Joanna 19
Zajęcia uzupełniające  z matematyki – gr.VIII (7c) wtorek (drugi w miesiącu) 14:40 – 15:25 Hańćkowiak Joanna 19
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego - gr VI(3c,e) wtorek 15:25 – 16:10 Zawalich Bogusław 113
Zajęcia uzupełniające  z matematyki – gr. II (5a,c) środa (1 x w miesiącu) 13:45 – 14:30 Nesterowicz Ewa 100
Zajęcia terapeutyczne- gr.I środa 13:45-14:30 Leszczyński Mateusz 19
Zajęcia uzupełniające z matematyki gr. IV (6b) czwartek(raz w miesiącu) 13:45-14:30 Reszke Małgorzata 20
Zajęcia uzupełniające z matematyki gr. V (6c) czwartek (raz w miesiącu) 13:45-14:30 Reszke Małgorzata 20
Zajęcia korekcyjno-kompesacyjne-gr.II czwartek 13:45 – 14:30 Makuch-Mielcarska  Małgorzata 19
Zajęcia uzupełniające  z matematyki –  gr. I (5a,c) czwartek (1 x w miesiącu) 13:45 – 14:30 Nesterowicz Ewa 100
Zajęcia uzupełniające  z matematyki – gr.X (6a) czwartek (ostatni w miesiącu) 13:45 – 14:30 Zborowski Wojciech 104
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki- gr II czwartek 14:35-15:20 Reszke Małgorzta 20
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki- gr I (3d) czwartek 14:35– 15:20 Kozak Agnieszka 20
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki- gr VI (3f) czwartek 15:25 – 16:10 Łakomiec Ewa 19
Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne czwartek 15:25 – 16:10 Kozak Agnieszka 20
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego - gr III (3b,e) czwartek 14:35 – 15:20 Zawalich Bogusław 113

Zajęcia logopedyczne-szkoła podstawowe-gr.I

 piątek 12:55 – 13:40 Nowak Małgorzata 21A
    Zajęcia korekcyjno-kompesacyjne-gr.III piątek 13:45-14:30 Makuch-Mielcarska  Małgorzata 19
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki-gr.I piątek 13:45 – 14:30 Nesterowicz Ewa 100
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki- gr VI(3f) wtorek 15:25 – 16:10 Łakomiec Ewa 21
Zajęcia logopedyczne-szkoła podstawowe-gr.IV środa 11:45 – 12:00 Wiśniewska Iwona 13 C
Zajęcia logopedyczne-szkoła podstawowe-gr.V środa 13:40 – 14:30 Wiśniewska Iwona 13 C
Zajęcia logopedyczne-szkoła podstawowe-gr.II poniedziałek 12:00 – 12:45 Wiśniewska Iwona 13 C
Zajęcia logopedyczne-szkoła podstawowe-gr.III poniedziałek 12:45 – 13:30 Wiśniewska Iwona 13 C
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki- gr III(3d) poniedziałek 11:45 – 12:00 Łakomiec Ewa 21
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki- gr IV(3c) czwartek 14:35-15:20 Kozak Agnieszka 21

Dziennik elektroniczny

BIP