foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    

Świetlica szkolna

"Świetliki"

Szkole Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka 
w Sobótce

Rok szkolny 2016/2o17

 

Postanowienia ogólne.

Świetlica szkolna, jako wewnątrzszkolna instytucja wychowania, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, jak i zajęć terapeutycznych. W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek (tj. regenerację sił fizycznych i psychicznych), rozrywkę, która wyzwala przyjemne emocje oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego uczniów pozostających na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Prowadzenie przez świetlicę zorganizowanych zajęć ma na celu nauczenie uczniów umiejętnego gospodarowania wolnym czasem i daje możliwość wykorzystania go zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.

 

Zajęcia świetlicowe mają za zadanie wspierać wielokierunkowo rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci. Są one ważnym łącznikiem między działaniami rodziny i szkoły w wychowaniu dziecka, łączą obowiązki Rodziców z kontynuacją działań wychowawczo-opiekuńczych szkoły.

 

Świetlica SP 1 w Sobótce realizując swoje zadania, pracuje z dziećmi różnymi formami, poprzez gry, zabawy, konkursy, wycieczki i inne. Wyodrębniając rodzaje zajęć, brane są pod uwagę treści, środki realizacji oraz ich cele.

Świetlica jest wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć oraz organizację czasu wolnego dziecka (przybory i materiały do zajęć manualnych, czasopisma i książki, gry dydaktyczne i planszowe, przybory do zabaw sportowych, sprzęt audiowizualny).

 

W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo - wychowawczego w świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, czytelnicze, recytatorskie, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia ruchowe i gry sportowe, zajęcia komputerowe, a także zajęcia mające na celu pomoc uczniom w nauce, odrabianie lekcji, terapia biblioteczna oraz zajęcia z elementami arteterapii.

 

W świetlicy szkolnej zatrudnia się pracowników pedagogicznych - nauczycieli wychowawców świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.

 

Wychowawcy - nauczyciele świetlicy wraz z nauczycielami pracującymi w szkolnej bibliotece tworzą Zespół Świetlicowo-Biblioteczny.

 

Założenia organizacyjne.

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w dniach nauki szkolnej w godzinach:

7:00 – 8:15 – przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych,

12:00 – 17:00 – po zakończeniu zajęć.

 

Dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego jest dniem wolnym od zajęć opiekuńczo - wychowawczych; dni ustawowo wolne oraz dni ustalone przez dyrektora w danym roku szkolnym są dniami, kiedy świetlica jest nieczynna.

Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas I - VI.

Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

a. czas pracy rodziców — na wniosek rodziców;

b. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych Karty Zgłoszenia do świetlicy szkolnej na dany rok szkolny.

Kartę Zgłoszenia wypełnioną należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

Karta Zgłoszenia do świetlicy zawiera: imiona i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania, informację o osobach upoważnionych do odbioru dziecka wraz z numerami dowodów osobistych, dane kontaktowe do rodziców/opiekunów ucznia, informacje o stanie zdrowia dziecka, zażywanych lekach, problemach wychowawczych i inne informacje ważne dla zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, jego indywidualnych potrzeb i dobrego samopoczucia.

 

Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby nie wskazane w Karcie Zgłoszenia lub w dodatkowym Upoważnieniu.

 

Rodzice w formie dobrowolnej składki mogą partycypować w finansowaniu materiałów do zajęć plastycznych i technicznych odbywających się w świetlicy szkolnej.

Środki finansowe mogą wpłacać na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 1

ul. Świdnicka 14

55-050 Sobótka

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

numer konta: 49 9574 1015 2003 0200 0552 0001

z dopiskiem „świetlica” i podając imię i nazwisko dziecka.

 

Rodzice mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Pracy Świetlicy Szkolnej oraz zawartymi w nim procedurami, a także zobowiązany jest do odebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy.

 

Na podstawie Regulaminu Pracy Świetlicy szkolnej SP 1 w Sobótce,

Grażyna Skupin

 

TEMATYKA ZAJĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI-WYCHOWAWCÓW W

ŚWIETLICY SP 1

Rok szkolny 2016/ 2017

semestr I

Wrzesień 2016:

Temat przewodni:WITAJCIE PO WAKACJACH!

 • Witaj szkoło! 5.09 Dzień Postaci z Bajek.

 • Wspomnienia z wakacji. 15.09 Międzynarodowy Dzień Kropki.

 • Bogactwo przyrody. 19.09 Światowy Dzień Fauny i Flory. 22.09 Początek astronomicznej jesieni.

 • Jestem dobrym kolegą. 29. 09 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. 30.09 Dzień Chłopaka.

Październik 2016:

Temat przewodni:Już jesień.

 • Bezpieczna droga do szkoły i do domu. 7.10 Światowy Dzień Uśmiechu.

 • Szanujemy naszych nauczycieli i innych pracowników szkoły. 12.10 Dzień Bezpiecznego Komputera. 14.10 Dzień Edukacji Narodowej. 

 • Kolory jesieni. 15. 10 Dzień Patrona Szkoły Janusza Korczaka.

 • Świetlicowy Dzień Ziemniaka i Dyni.  24.10 Światowy Dzień Origami.

Listopad 2016:

Temat przewodni:Pamiętamy o przeszłości.

 • Nasza pamięć o zmarłych.

 • Polska mój dom. 11.11 Rocznica odzyskania niepodległości. 10. 11 Dzień jeża.

 • Znamy nasze prawa! 16.11 Dzień Tolerancji. 20.11 Rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

 • W krainie baśni. 25.11 Światowy Dzień Pluszowego Misia.

 • Andrzejkowe wróżby. 30.11 Andrzejki

Grudzień 2016:

Temat przewodni:Magia Świąt Bożego Narodzenia.

 • Mikołajkowe tradycje. List do ŚW. Mikołaja.

 • Świąteczne przygotowania, choinkowe radości.

 • Wspólne kolędowanie przy wigilijnym stole.

Styczeń 2017:

Temat przewodni:Witamy Nowy Rok!

 • Noworoczne życzenia i postanowienia.

 • Czar karnawału. Świetlicowy bal maskowy.

 • Życzenia dla babci i dziadka. 18.01 Dzień Kubusia Puchatka.

 • Sporty zimowe. 29.01 Dzień Składanki i Łamigłówki.

 • Co wiemy o śniegu? 2.02 Dzień Pozytywnego Myślenia.

semestr II

Luty 2017:

Temat przewodni: ZIMA NIE JEST ZŁA!

 • Ostrożność i bezpieczeństwo podczas ferii zimowych. 14.02 Święto zakochanych.

 • Ptaki i zwierzęta zimą.

Marzec 2017:

Temat przewodni: WITAMY WIOSENNE DNI.

 • Święto kobiet. 8.03 Dzień Kobiet.

 • Dbamy o zdrowie. 18.03 Europejski Dzień Mózgu.

 • Powitanie wiosny. 21.03 Światowy Dzień Lasu. 22.03 Śwaitowy Dzień Wody 25.03 Godzina dla Ziemi.

 • Jestem małym artystą. 27.03 Międzynarodowy Dzień Teatru. 02.04 Święto książki dla dzieci.

Kwiecień 2017:

Temat przewodni: ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I PO ŚWIĘTACH.

 • Wesoła Wielkanoc.

 • Bez złości mamy więcej radości. Mówimy stop agresji i przemocy. 12.04 Dzień Czekolady. 14.04 Dzień patrzenia się w niebo.

 • Urok kwitnących sadów. 22.04 Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

 • Obrazy z przeszłości kraju. 1.05 Święto Pracy. 2.05 Dzień Flagi RP. 3.05 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Maj 2017:

Temat przewodni: ZIELONO NAM!

 • Mieszkam pod Ślężą. 3.05 Dzień Słońca.

 • Jestem obywatelem Europy. 8.05 Dzień Bibloitekarza i Bibliotek. 9.05 Dzień Unii Europejskiej.

 • Poznajemy życie dzieci w innych krajach świata. 19.05 Dzień Dobrych Uczynków.

 • Moja rodzina. Życzenia dla mamy i taty. 26.05 Dzień Matki.

Czerwiec 2017:

Temat przewodni: JUŻ WKRÓTCE WAKACJE.

 • Mój świat. 1.06 Międzynarodowy Dzień Dziecka.

 • Nasze hobby. 9.06 Dzień Przyjaciela.

 • Nasi ulubieńcy.

 • Niezwykłe miejsca w naszym kraju. 22.06 Dzień Kultury Fizycznej.

 • Bezpieczne wakacje.

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

7.00-8.15 Powitanie, czyli kilka zabaw na powitanie.

Czynności organizacyjne, rozmowy indywidualne wg uznania.

12.00-13.00 Obiad. Odpoczynek po zajęciach lekcyjnych.

Zabawy rekreacyjne, sportowe.

13.00-14.00 Rozmowy wychowawcze, zajęcia ukierunkowane w grupach.

14.00-15.00 Wykonywanie zadań domowych (od poniedziałku do czwartku).

Zajęcia przy muzyce, zajęcia ruchowe, plastyczne, sportowe, słuchanie tekstów.

15.00-16.00 Zajęcia programowe.

Czytanie dzieciom literatury dziecięcej.

Spotkania pod hasłem „Żyj z pasją”.

16.00-17.00 Złączenie grup, zajęcia indywidualne wg uznania.

Relaks na koniec dnia, zabawy dowolne. Projekcja filmów.

 

 W roku szkolnym 2016/2017 priorytety polityki państwa dotyczące oświaty takie, jak promowanie czytelnictwa oraz kształtowanie kompetencji czytelniczych, kształtowanie postaww ora zwychowanie do wartości realizowane są w świetlicy w ramach ścisłej współpracy z biblioteką szkolną; dodatkowo poprzez aktywne włączanie się świetlicy do ogólnopolskiego programu "Cała Polska czyta dzieciom" i systematyczne czytanie wychowankom świetlicy literatury dziecięcej oraz propagowanie tego typu aktywności rozbudzającą dziecięcą wyobraźnię wśród rodziców. Pod hasłem "Cała Sobótka czyta dzieciom w świetlicy SP1" zapraszani do czytania dzieciom będą rodzice, znane w środowisku lokalnym osoby działające społecznie i nie tylko. Dodatkowym działaniem jest cykl spotkań pod hasłem "Żyj z pasją", gdzie aktywnie działajjące w lokalnej społeczności osoby zapraszane będą do świetlicy SP1, aby "zarażać" dzieci swoimi pasjami i promować proaktywny styl życia.

Priorytety dityczące kształtowania kompetencji informatycznych realizowane będą min. poprzez kontynuowanie udziąłu świetlicy SP1 w ogólnopolskim programie edukacji cyfrowej dla świetlic szkolnych "MegaMisja" Fundacji Orange, która współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji. Fotorelacje z przprowadzonych zajęć w ramach tego programu można zobaczyć pod adresem: https://platforma.megamisja.pl/swietlica/profil/57 

 

Grażyna Skupin

Dziennik elektroniczny

BIP

zegar

Dzwonki

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30