foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Grudzień, to przede wszystkim czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Pogoda nie pozwala na zbyt długą aktywność na świeżym powietrzu, zimowa aura sprzyja za to rozwijaniu naszej kreatywności!

W grudniu mieliśmy możliwość rozwijania swoich atrystycznych talentów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się tworzenie papierowych gwiazd w 3D, tworzenie czepeczek z włoczki, a także już prawdziwy hit - styropianowe cekinowe bombki. Oprócz tego, samodzielnie ozdobiliśmy zaułek świetlicowy, tworzyliśmy własne bombki i łańcuchy, dekorowaliśmy styropianowe kształtki z motywami świątecznymi oraz tworzyliśmy eteryczne Anioły... z papieru! :)

W zaułku świetlicowym pozowaliśmy do zdjęć ze świętym Mikołajem! Jak tradycja szkolna nakazuje, część naszych wyrobów trafiła na świąteczny kiermasz świetlicowy. Dochód ze sprzedaży prac dzieci, zostanie przekazany na zakup kolejnych artykułów plastycznych. Serdecznie dziękujemy!!! :))
Oprócz wymienionych form aktywności plastycznych, uczyliśmy się składać świąteczne życzenia, poznawaliśmy tradycje związane ze świętami oraz poznawaliśmy kolędy i pastorałki.

 

- Nauczyciel świetlicy: Ewa Borodziuk-Mrówka

bombki1

Gwiazdy 2016 swietlica 1

Gwiazdy świetlica 2016 2

Kształtki1

Kształtki3

Kształtki4

Świetlicowy kiermasz świąteczny 2016 1

 

W listopadzie w ramach zajęć cyklicznych "Żyj z pasją", naszą świetlicę odwiedził Sensei Sylwester Kowalczyk 1 Dan. Poprowadził wykład na temat karate. Opowiadała młodym uczniom, dlaczego jego pasją jest właśnie karate i jak to się stało, że zaczął trenować akurat tę sztukę walki. Pan Sylwester udzielił informacji na temat tego jak powstało karate i kto był założycielem. Opowiadał jak wyglądają treningi i co daje trenowanie sztuk walki. Pokazał też układy tzw.”kata”, których nauka trwa bardzo długo, aby opanować je do perfekcji. Mówił o startowaniu w zawodach i egzaminach, które muszą zadawać karatecy, aby zdobyć kolejny stopień ku, a co za tym idzie kolejny kolor pasa. Sensei opowiadał o korzyściach, jakie daje karate, jaki wpływ ma na nasze życie codzienne. Przypomniał też o higienie i zdrowym odżywianiu. Uczniowie, co jakiś czas zadawali pytania a Sensei Sylwester próbował na nie odpowiedzieć, mimo iż niektóre z nich były trudne J Panu Sylwestrowi towarzyszył uczeń klasy 3d , Maciej , który na swoim koncie ma już wiele sukcesów.

Anna Sztabińska

20161124 125450

20161124 125845

20161124 134116

W październiku w naszej świetlicy przypominaliśmy sobie zasady bezpiecznego przechodznia przez ulicę oraz wesoło bawiliśmy się rozdając nalepki z uśmiechniętymi buźkami podczas Śwaitowego Dnia Uśmiechu.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wykonywaliśmy portrety naszych ulubionych nauczycieli i rysowaliśmy postacie z książek napisanych przez patrona naszej szkoły Janusza Korczaka świętując jego dzień.

Zorganizowaliśmy Konkurs na Najpiękniejszy Strój Pani Jesieni i rozdaliśmy nagrody jego uczestnikom.

Wzięliśy udział w Manifeście owadów i przgotowaliśmy się na przyjęcie gości, którzy promowali tę inicjatywę w naszej gminie.

Podczas Święta Dyni i Ziemniaka bawiliśmy się w robienie ziemniaczanych stempli oraz wyklejaliśmy wspólnie wielką dynię.

Grażyna Skupin

    uśmiech

portretykorczak

ziemniak

Wrzesień to przede wszystkim powitanie szkoły, zapoznawanie się ze zmianami, nowymi wychowawczyniami, poznawanie nowych kolegów, zapoznawanie się z zasadmi bezpiecznej zabawy i pobytu w szkole.

W świetlicy obchodziliśmy Dzień postaci z bajek, Międzynarodowy Dzień Kropki - po raz pierwszy w naszej szkole, Dzień Chłopaka oraz Ogólnopolski Dzień Głosnego Czytania.

Wpominaliśmy wakacje oraz witaliśmy jesień.

Bawiąc się na boisku szkolnym oraz grając w rozamite gry integrowaliśmy się z nowymi kolegami i koleżankami.

W cyklu "Cała Sobótka czyta dzieciom w świetlicy SP 1" gościliśmy naszą Panią logopedkę, która czytała nam bajki na świeżym powietrzu.

 

Grażyna Skupin

 

043

 

048

 

049

 

050

 

003

 

    

Świetlica szkolna

"Świetliki"

Szkole Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka 
w Sobótce

Rok szkolny 2016/2o17

 

Postanowienia ogólne.

Świetlica szkolna, jako wewnątrzszkolna instytucja wychowania, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, jak i zajęć terapeutycznych. W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek (tj. regenerację sił fizycznych i psychicznych), rozrywkę, która wyzwala przyjemne emocje oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego uczniów pozostających na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Prowadzenie przez świetlicę zorganizowanych zajęć ma na celu nauczenie uczniów umiejętnego gospodarowania wolnym czasem i daje możliwość wykorzystania go zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.

 

Zajęcia świetlicowe mają za zadanie wspierać wielokierunkowo rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci. Są one ważnym łącznikiem między działaniami rodziny i szkoły w wychowaniu dziecka, łączą obowiązki Rodziców z kontynuacją działań wychowawczo-opiekuńczych szkoły.

 

Świetlica SP 1 w Sobótce realizując swoje zadania, pracuje z dziećmi różnymi formami, poprzez gry, zabawy, konkursy, wycieczki i inne. Wyodrębniając rodzaje zajęć, brane są pod uwagę treści, środki realizacji oraz ich cele.

Świetlica jest wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć oraz organizację czasu wolnego dziecka (przybory i materiały do zajęć manualnych, czasopisma i książki, gry dydaktyczne i planszowe, przybory do zabaw sportowych, sprzęt audiowizualny).

 

W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo - wychowawczego w świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, czytelnicze, recytatorskie, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia ruchowe i gry sportowe, zajęcia komputerowe, a także zajęcia mające na celu pomoc uczniom w nauce, odrabianie lekcji, terapia biblioteczna oraz zajęcia z elementami arteterapii.

 

W świetlicy szkolnej zatrudnia się pracowników pedagogicznych - nauczycieli wychowawców świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.

 

Wychowawcy - nauczyciele świetlicy wraz z nauczycielami pracującymi w szkolnej bibliotece tworzą Zespół Świetlicowo-Biblioteczny.

 

Założenia organizacyjne.

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w dniach nauki szkolnej w godzinach:

7:00 – 8:15 – przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych,

12:00 – 17:00 – po zakończeniu zajęć.

 

Dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego jest dniem wolnym od zajęć opiekuńczo - wychowawczych; dni ustawowo wolne oraz dni ustalone przez dyrektora w danym roku szkolnym są dniami, kiedy świetlica jest nieczynna.

Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas I - VI.

Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

a. czas pracy rodziców — na wniosek rodziców;

b. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych Karty Zgłoszenia do świetlicy szkolnej na dany rok szkolny.

Kartę Zgłoszenia wypełnioną należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

Karta Zgłoszenia do świetlicy zawiera: imiona i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania, informację o osobach upoważnionych do odbioru dziecka wraz z numerami dowodów osobistych, dane kontaktowe do rodziców/opiekunów ucznia, informacje o stanie zdrowia dziecka, zażywanych lekach, problemach wychowawczych i inne informacje ważne dla zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, jego indywidualnych potrzeb i dobrego samopoczucia.

 

Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby nie wskazane w Karcie Zgłoszenia lub w dodatkowym Upoważnieniu.

 

Rodzice w formie dobrowolnej składki mogą partycypować w finansowaniu materiałów do zajęć plastycznych i technicznych odbywających się w świetlicy szkolnej.

Środki finansowe mogą wpłacać na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 1

ul. Świdnicka 14

55-050 Sobótka

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

numer konta: 49 9574 1015 2003 0200 0552 0001

z dopiskiem „świetlica” i podając imię i nazwisko dziecka.

 

Rodzice mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Pracy Świetlicy Szkolnej oraz zawartymi w nim procedurami, a także zobowiązany jest do odebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy.

 

Na podstawie Regulaminu Pracy Świetlicy szkolnej SP 1 w Sobótce,

Grażyna Skupin

 

TEMATYKA ZAJĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI-WYCHOWAWCÓW W

ŚWIETLICY SP 1

Rok szkolny 2016/ 2017

semestr I

Wrzesień 2016:

Temat przewodni:WITAJCIE PO WAKACJACH!

 • Witaj szkoło! 5.09 Dzień Postaci z Bajek.

 • Wspomnienia z wakacji. 15.09 Międzynarodowy Dzień Kropki.

 • Bogactwo przyrody. 19.09 Światowy Dzień Fauny i Flory. 22.09 Początek astronomicznej jesieni.

 • Jestem dobrym kolegą. 29. 09 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. 30.09 Dzień Chłopaka.

Październik 2016:

Temat przewodni:Już jesień.

 • Bezpieczna droga do szkoły i do domu. 7.10 Światowy Dzień Uśmiechu.

 • Szanujemy naszych nauczycieli i innych pracowników szkoły. 12.10 Dzień Bezpiecznego Komputera. 14.10 Dzień Edukacji Narodowej. 

 • Kolory jesieni. 15. 10 Dzień Patrona Szkoły Janusza Korczaka.

 • Świetlicowy Dzień Ziemniaka i Dyni.  24.10 Światowy Dzień Origami.

Listopad 2016:

Temat przewodni:Pamiętamy o przeszłości.

 • Nasza pamięć o zmarłych.

 • Polska mój dom. 11.11 Rocznica odzyskania niepodległości. 10. 11 Dzień jeża.

 • Znamy nasze prawa! 16.11 Dzień Tolerancji. 20.11 Rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

 • W krainie baśni. 25.11 Światowy Dzień Pluszowego Misia.

 • Andrzejkowe wróżby. 30.11 Andrzejki

Grudzień 2016:

Temat przewodni:Magia Świąt Bożego Narodzenia.

 • Mikołajkowe tradycje. List do ŚW. Mikołaja.

 • Świąteczne przygotowania, choinkowe radości.

 • Wspólne kolędowanie przy wigilijnym stole.

Styczeń 2017:

Temat przewodni:Witamy Nowy Rok!

 • Noworoczne życzenia i postanowienia.

 • Czar karnawału. Świetlicowy bal maskowy.

 • Życzenia dla babci i dziadka. 18.01 Dzień Kubusia Puchatka.

 • Sporty zimowe. 29.01 Dzień Składanki i Łamigłówki.

 • Co wiemy o śniegu? 2.02 Dzień Pozytywnego Myślenia.

semestr II

Luty 2017:

Temat przewodni: ZIMA NIE JEST ZŁA!

 • Ostrożność i bezpieczeństwo podczas ferii zimowych. 14.02 Święto zakochanych.

 • Ptaki i zwierzęta zimą.

Marzec 2017:

Temat przewodni: WITAMY WIOSENNE DNI.

 • Święto kobiet. 8.03 Dzień Kobiet.

 • Dbamy o zdrowie. 18.03 Europejski Dzień Mózgu.

 • Powitanie wiosny. 21.03 Światowy Dzień Lasu. 22.03 Śwaitowy Dzień Wody 25.03 Godzina dla Ziemi.

 • Jestem małym artystą. 27.03 Międzynarodowy Dzień Teatru. 02.04 Święto książki dla dzieci.

Kwiecień 2017:

Temat przewodni: ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I PO ŚWIĘTACH.

 • Wesoła Wielkanoc.

 • Bez złości mamy więcej radości. Mówimy stop agresji i przemocy. 12.04 Dzień Czekolady. 14.04 Dzień patrzenia się w niebo.

 • Urok kwitnących sadów. 22.04 Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

 • Obrazy z przeszłości kraju. 1.05 Święto Pracy. 2.05 Dzień Flagi RP. 3.05 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Maj 2017:

Temat przewodni: ZIELONO NAM!

 • Mieszkam pod Ślężą. 3.05 Dzień Słońca.

 • Jestem obywatelem Europy. 8.05 Dzień Bibloitekarza i Bibliotek. 9.05 Dzień Unii Europejskiej.

 • Poznajemy życie dzieci w innych krajach świata. 19.05 Dzień Dobrych Uczynków.

 • Moja rodzina. Życzenia dla mamy i taty. 26.05 Dzień Matki.

Czerwiec 2017:

Temat przewodni: JUŻ WKRÓTCE WAKACJE.

 • Mój świat. 1.06 Międzynarodowy Dzień Dziecka.

 • Nasze hobby. 9.06 Dzień Przyjaciela.

 • Nasi ulubieńcy.

 • Niezwykłe miejsca w naszym kraju. 22.06 Dzień Kultury Fizycznej.

 • Bezpieczne wakacje.

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

7.00-8.15 Powitanie, czyli kilka zabaw na powitanie.

Czynności organizacyjne, rozmowy indywidualne wg uznania.

12.00-13.00 Obiad. Odpoczynek po zajęciach lekcyjnych.

Zabawy rekreacyjne, sportowe.

13.00-14.00 Rozmowy wychowawcze, zajęcia ukierunkowane w grupach.

14.00-15.00 Wykonywanie zadań domowych (od poniedziałku do czwartku).

Zajęcia przy muzyce, zajęcia ruchowe, plastyczne, sportowe, słuchanie tekstów.

15.00-16.00 Zajęcia programowe.

Czytanie dzieciom literatury dziecięcej.

Spotkania pod hasłem „Żyj z pasją”.

16.00-17.00 Złączenie grup, zajęcia indywidualne wg uznania.

Relaks na koniec dnia, zabawy dowolne. Projekcja filmów.

 

 W roku szkolnym 2016/2017 priorytety polityki państwa dotyczące oświaty takie, jak promowanie czytelnictwa oraz kształtowanie kompetencji czytelniczych, kształtowanie postaww ora zwychowanie do wartości realizowane są w świetlicy w ramach ścisłej współpracy z biblioteką szkolną; dodatkowo poprzez aktywne włączanie się świetlicy do ogólnopolskiego programu "Cała Polska czyta dzieciom" i systematyczne czytanie wychowankom świetlicy literatury dziecięcej oraz propagowanie tego typu aktywności rozbudzającą dziecięcą wyobraźnię wśród rodziców. Pod hasłem "Cała Sobótka czyta dzieciom w świetlicy SP1" zapraszani do czytania dzieciom będą rodzice, znane w środowisku lokalnym osoby działające społecznie i nie tylko. Dodatkowym działaniem jest cykl spotkań pod hasłem "Żyj z pasją", gdzie aktywnie działajjące w lokalnej społeczności osoby zapraszane będą do świetlicy SP1, aby "zarażać" dzieci swoimi pasjami i promować proaktywny styl życia.

Priorytety dityczące kształtowania kompetencji informatycznych realizowane będą min. poprzez kontynuowanie udziąłu świetlicy SP1 w ogólnopolskim programie edukacji cyfrowej dla świetlic szkolnych "MegaMisja" Fundacji Orange, która współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji. Fotorelacje z przprowadzonych zajęć w ramach tego programu można zobaczyć pod adresem: https://platforma.megamisja.pl/swietlica/profil/57 

 

Grażyna Skupin

Dziennik elektroniczny

BIP

zegar

Dzwonki

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30