foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dnia 28 kwietnia uczniowie klasy 3a i 3d wystawili przedstawienie o tematyce przyrodniczo - ekologicznej pt. "Ziemia, nasza planeta". Podczas tego przedstawienia uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności artystyczno - muzyczne i recytatorskie. Treść scenek miała za zadanie przybliżenie odbiorcom szkód i zagrożeń, jakie każdego dnia człowiek wyrządza swoim lekkomyślnym postepowaniem, naszej planecie Ziemi. Uczniowie podkreślili potrzebę dbania o środowisko i ochronę przyrody. Mali aktorzy popisali się dużą wiedzą przyrodniczą, a także talentem muzycznym, śpiewając kilka piosenek o tematyce związanej z ochroną przyrody.

 

20160428 08462220160428 084833

 

20160428 085006

 

20160428 090210

 

Opracowanie: Monika Markiewicz, Ewa Spilnyk

 

 

 

W kwietniu spotykaliśmy się w teatrze multimedialnym. W programie było przedstawienie muzyczne oraz warsztaty, podczas których zapoznawaliśmy koleżanki i kolegów ze  Scratchem Juniorem. Gośćmi były wszystkie klasy pierwsze i drugie oraz dwie klasy trzecie. Czekamy jeszcze na klasy 3b, 3d oraz 5b.

BOO

apelswietamajowe (7)W piątek 29 kwietnia, w południe, Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie klas 3-6 zgromadzili się w sali gimnastycznej, aby uczcić zbliżające się święta majowe.

Dziewczęta i chłopcy z klasy 4b, jako gospodarze, zaprezentowali się w montażu poetycko-historycznym odnoszącym się do Święta Pracy, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święta Narodowego Trzeciego Maja, a także do niemniej ważnych świąt i dni, w które obfituje maj. Na tle dekoracji odnoszącej się do symboliki narodowej przypomnieli historię związaną z datami 1,2 i 3 maja, podkreślaną utworami poetyckimi. Uroczyste spotkanie zakończyło wspólne odśpiewanie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej w obecności Sztandaru Szkoły.

 

 

Kolejny już rok nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej zbiórce baterii i drobnych elektrośmieci. Akcja Serce dla Ziemi trwała od Walentynek do Dnia Ziemi. Uczniowie, którzy przynosili baterie otrzymywali lizaki w kształcie serca. Do współpracy w tej ekologicznej zbiórce zaprosiliśmy dzieci z Przedszkola nr 1 w Sobótce. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział! Dziękujemy ekologowi i podróżnikowi p. Dominikowi Dobrowolskiemu, który jest pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem akcji EkoWalentynki, za możliwość uczestniczenia w akcji.

 BOO


stat129 kwietnia 2016 zakończył się cykl lekcji statystycznych przewidzianych na bieżący rok szkolny. Zajęcia te realizują pracownicy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu w wybranych szkołach podstawowych województwa dolnośląskiego w ramach Systemu Wspierającego Edukację Statystyczną Dzieci i Młodzieży.

Szkolenie obejmuje 6 lekcji w klasach IV-VI, po dwie w każdym roku. Zajęcia w klasach piątych realizowane były już drugi rok.

Tematyka lekcji dla klas czwartych:
Jaki to zawód? 
Guś i wykresy statystyczne. 

Tematyka lekcji dla klas piątych:
Ile lat ma Guś?
Jak wykorzystywać statystykę przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Celem spotkań było: podniesienie poziomu wiedzy o statystyce publicznej i jej zasobach informacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zwiększenie zainteresowania i wykształcenie nawyku korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej na wszystkich etapach edukacji, przygotowanie uczniów do roli uczestników badań statystycznych (respondentów) i świadomych użytkowników zasobów informacyjnych statystyki publicznej.
Spotkania ze statystyką kontynuowane będą w przyszłym roku szkolnym.
us

BOO 

20160420 084854W tym roku szkolnym z okazji Dnia Ziemi, zostały przygotowane dwie wystawy szkolne:

  • „Dzień Ziemi 2016” - gazetka przekazująca informacje dotyczące powstania i obchodów Dnia Ziemi w Polsce i na świecie.

  • „Stop niskiej emisji” - wystawa na której opisano problem niskiej emisji, który jest głównym hasłem tegorocznego święta.

Uczniowie, na godzinie wychowawczej, oglądali prezentację „Stop niskiej emisji” , następnie tworzyli plakaty przedstawiające skutki i przyczyny niskiej emisji. Najładniejsze plakaty zostały powieszone na I piętrze szkoły.

Dziękujemy wszystkim za współpracę!

Nauczycielki przyrody.

21 04 16rok

00

21 kwietnia odbył się X Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek Dolnego Śląska im. Janusza Korczaka. W tym roku temat przeglądu brzmiał: Od 10 już lat zmieniamy świat. Nasza szkoła zaprezentowała program instrumentalno-teatralny Czas leci... , w którym uczniowie wykorzystali umiejętność gry na dzwonkach chromatycznych i tabletach oraz propagowali wykorzystanie programu Scratch, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród publiczności. Fotorelację z przeglądu można obejrzeć na stronie organizatora tj. SOSZW w Złotoryi. Dziękujemy Pani Dyrektor Aleksandrze Majdeckiej-Budziłek za możliwość reprezentowania naszej szkoły. Dziękujemy także Mamom Oli, Jarka, Tosi za pomoc w trakcie wyjazdu i przeglądu.

BOO

Od tego tygodnia rusza w naszej szkole projekt JuniorSport. Jest dedykowany uczniom klas IV-VI. Zajęcia prowadzone będą w blokach po 90 minut, trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki oraz piątki. Zajęcia będą zaczynać się o godzinie 14:00. Wszystkich chętnych zapraszam. Ilość miejsc jest ograniczona!

Adam Spicera

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i uwzględniając Państwa postulaty przygotowana została nowa, doprecyzowana procedura wejścia do szkoły. Proszę o zapoznanie się z jej treścią.

Procedura wejścia do szkoły.

Przypominamy, że w szkole ustawione są dwa ogólnie dostępne dystrybutory z wodą pitną przeznaczoną dla uczniów. Umiejscowione zostały na stołówce oraz świetlicy szklonej. Ponadto dzieci mogą uzupełnić swoje butelki na wodę również u pracowników obsługi na portierni.

Kierownik gospodarczy

Ewa Krekota

Woda BonArt 22l

Dyrektor SP 1 w Sobótce informuje, iż w związku z faktem, iż nadchodzą coraz cieplejsze dni, uczniowie szkoły wychodzą na zewnątrz szkoły na wszystkich przerwach 10 -cio minutowych oraz na długiej przerwie, 15 minutowej. W razie niepogody uczniowie zostają w budynku szkoły. Jednocześnie proszę Państwa o porozmawianie z dziećmi o punktualności przychodzenia na lekcję po dzwonku.

Dziękuję - A. Majdecka - Budziłek.

 

Podkategorie

Dziennik elektroniczny

BIP

zegar

Dzwonki

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30