foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

POWRÓT DO SZKOŁY KL.I-III

Szanowni rodzice uczniów kl. I-III w związku z powrotem uczniów do szkoły prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

- od 04 maja 2021r. uczniowie kl. I-III realizują zajęcia obowiązkowe i dodatkowe według planu zajęć i harmonogramów obowiązujących przed przejściem na naukę zdalną,

- ze względu na zalecenia zawarte w „Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla kl.I-III szkół podstawowych” uczniowie kl. III pozostają w budynku hali widowiskowo-sportowej do 14 maja 2021r.:

* kl.IIIa- s.38 + szatnie nr 8(dz.) i nr 10(chł.),

*kl.IIIb- s.1 + szatnie nr 2(dz.) i nr 3(chł.),

*kl.IIIc- s.39 + szatnie nr 9(dz.) i nr 4(chł.),

- rodzice( kl.III) przyprowadzający dzieci przekazują je pracownikom obsługi w przedsionku przy wejściu głównym do hali- odbierając dziecko należy również poinformować pracownika obsługi w obrębie przedsionka- nie wchodzimy na teren budynku,

- procedury dla kl.I-II pozostają bez zmian, tak jak przed wprowadzeniem nauczania zdalnego- uczniowie pozostają w swoich dotychczasowych salach  ( kl.I- budynek A i kl.II- budynek C),

- wznowione będą też zajęcia świetlicowe dla grup z kl.I-III- według harmonogramów obowiązujących od początku roku szkolnego,

- uczniowie dojeżdżający korzystają z autobusów szkolnych na zasadach i według rozkładów jazdy obowiązujących pomiędzy 18 stycznia , a 22 marca 2021r.,

- wznawia również działalność stołówka szkolna.

Na terenie całej szkoły obowiązuje reżim sanitarny( zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja i bezwzględne podporządkowanie się poleceniom pracowników szkoły) oraz „Zasady bezpieczeństwa- organizacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sobótce” z dn.01 września 2020r.

Dyrekcja szkoły

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30