foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Egzamin Ósmoklasisty - INFORMACJE OGÓLNE:

W bieżącym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty odbędzie się:

 

- 25 maja 2021r. godz. 9:00 - język polski,

- 26 maja 2021r. godz. 9:00 – matematyka,

- 27 maja 2021r. godz. 9:00 – język angielski.

 

Uczniowie przystąpią do egzaminu w trzech salach:

- sala egzaminacyjna nr 1 – sala przygotowana na płycie boiska głównego w budynku hali widowiskowo – sportowej,

- sala egzaminacyjna nr 2 – sala nr 38 w budynku hali widowiskowo – sportowej,

- sala egzaminacyjna nr 3 – sala nr 1 w budynku hali widowiskowo – sportowej.

 

Codziennie na egzamin uczniowie wchodzą wyznaczonymi wejściami:

- sala nr 1 – wejście ewakuacyjne pod łącznikiem pomiędzy budynkiem hali , a budynkiem D :

* 25 maja 2021r. - kl.8a- godz. 8:20, kl.8b – godz. 8:30, kl.8c – godz. 8:40 i kl.8d – godz. 8:50,

* 26 maja 2021r. – kl.8d godz. 8:20, kl.8c godz. 8:30, kl.8a godz. 8:40 i kl.8b godz. 8:50,

* 27 maja 2021r. – kl.8c godz. 8:20, kl.8d godz. 8:30, kl.8b godz. 8:40 i kl.8a godz. 8:50

 

- sala nr 2 – boczne wejście do budynku hali od strony parkingu – godz. 8:40,

- sala nr 3 – wejście ewakuacyjne do budynku hali od strony trawiastego boiska- godz. 8:40.

 

Imienne listy z przydziałem do poszczególnych sal można sprawdzić na tablicy ogłoszeń obok gabloty z planem lekcji.

Uczniowie dojeżdżający przyjeżdżają do szkoły autobusem według stałego rozkładu jazdy i oczekują na wejście do sal egzaminacyjnych w sali kinowej pod opieka wyznaczonego nauczyciela. Po zakończonym egzaminie uczniowie dojeżdżający wracają do sali kinowej i oczekują na I kurs autobusu szkolnego o godz. 12:50.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA W 2021R. EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30