foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wykaz podręczników do religii

Pięciolatki
Spotkania dzieci Bożych
D. Kurpiński, J. Snopek, Jedność, Kielce

Sześciolatki
Tak! Jezus mnie kocha
red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Kl. I SP 
Poznaję Boży świat
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność, Kielce

Kl. II SP
Odkrywam królestwo Boże
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Kl. III SP
Jezus jest z nami 
red. J. Czerkawski, E. Kondrak

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30