foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W związku z kolejnym etapem luzowania obostrzeń związanych ze stanem epidemii od 1 czerwca (poniedziałek) rozpoczynamy konsultacje dla uczniów kl.IV-VIII naszej szkoły:

- spotkania odbywać się będą według harmonogramu zamieszczonego w linku poniżej,

- prosimy o zgłaszanie chęci udziału w konsultacjach konkretnemu nauczycielowi, najlepiej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przez dziennik elektroniczny- konsultacje nie zastępują lekcji prowadzonych zdalnie(!),

- w ramach konsultacji odbywać będą się również spotkania z inicjatywy nauczycieli, jeśli Państwa dziecko zostanie zaproszone na takie konsultacje bardzo prosimy o dopilnowanie, aby się na nich pojawiło w wyznaczonym terminie,

- na terenie szkoły uczniów będą obowiązywały zasady bezpieczeństwa umieszczone w drugim linku,

- kursy autobusów szkolnych pozostają zawieszone.

Realizacja podstawy programowej zgodnie z zaleceniami MEN nadal odbywać będzie się w formie nauki zdalnej, na dotychczasowych zasadach ustalonych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

harmonogram

zasady bezpieczeństwa

Pozdrawiam Ewa Łakomiec

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. Janusza Korczaka w Sobótce

W związku ze spełnieniem wszystkich wytycznych GIS dotyczących uruchomienia szkół (klasy 1-3) oraz ustaleniami z organem prowadzącym informuję Państwa, że od przyszłego poniedziałku(25.05) rozpoczynamy w naszej szkole realizację zajęć opiekuńczo wychowawczych. Szkoła będzie pracowała w godzinach od 7:00 do 17:00.

Harmonogram ponownego uruchamiania szkoły wygląda następująco:

-25 maja 2020 r.- 2 grupy max. 12 osobowe- z tej oferty mogą skorzystać tylko rodzice, którzy zdeklarowali pisemną chęć przysłania dziecka do szkoły,

-1czerwca 2020 r. –możliwość utworzenia kolejnej grupy(max 12 osób). Rodzice, którzy chcieliby skorzystać z oferty proszeni są o bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły (tel. 71 316 25 65) w dn. 25-27 maja 2020 r. W przypadku większej ilości chętnych stosowane będą kryteria kwalifikacji zawarte w zaleceniach MEN.

               Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z dokumentami zawartymi w poniższych linkach.

zasady szkolne

przydział uczniów do grup

Pozdrawiam Teresa Białucha-Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

im. Janusza Korczaka w Sobótce

Tak, jak prosiłam w poprzedniej informacji (z dn.15.05.2020 r.) kolejna grupa rodziców zgłosiła już chęć objęcia ich dziecka zajęciami opiekuńczymi w naszym przedszkolu i dlatego mogę przedstawić Państwu informacje dotyczące pracy przedszkola od 25 maja:

- Przedszkole będzie pracowało w godzinach od 7:00 do 17:00.

- Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach w nieco innych składach osobowych- 4-5 latki i kl.0. Rodziców dzieci, które uczęszczają do przedszkola w tym tygodniu( 18-22 maja) i tych, którzy w rozmowach telefonicznych zgłosili chęć posyłania dziecka do przedszkola od 25 maja proszę o zapoznanie się z dokumentem „Grupy przedszkolne” umieszczonym w linku poniżej. Znajdziecie tam Państwo grupę , do której przydzielone zostało Wasze dziecko i numer sali, do której należy przyprowadzić i z której trzeba odebrać przedszkolaka.

- Istnieje możliwość uruchomienia dodatkowej grupy w zależności od Państwa potrzeb. Rodzice, którzy chcieliby skorzystać z oferty zajęć opiekuńczych proszeni są o bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły (tel. 71 316 25 65) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Dzieci, które zostaną przyprowadzone bez wcześniejszego uzgodnienia nie będą przyjmowane do przedszkola. W przypadku większej ilości chętnych stosowane będą kryteria kwalifikacji zawarte w zaleceniach MEN.

- W kwestii posiłków proszę kontaktować się bezpośrednio z p. Anetą Kulińską (tel. 602 680 302). Korzystając z okazji w imieniu p. Anety proszę też wszystkich rodziców dzieci, które korzystały z posiłków o uregulowanie zaległych płatności.

- Plan urlopów w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Sobótce nie uległ zmianie przypominam więc, że w dn. 01-31 lipca 2020 r. przedszkole będzie nieczynne.

   Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentami zawartymi w poniższych linkach.

zasady przedszkolne

procedury przedszkolne

grupy przedszkolne

Pozdrawiam Ewa Łakomiec

Dyrektor Zespołu Szkono-Przedszkolnego

im. Janusza Korczaka w Sobótce

Witam po raz kolejny tym razem w sprawie konsultacji dla uczniów klas ósmych. Po zapoznaniu się z rozporządzeniem MEN, wytycznymi GIS i MZ chciałabym przekazać naszym ósmoklasistom i oczywiście ich rodzicom kilka podstawowych informacji:

- konsultacje rozpoczynamy 25 maja 2020 r.,

- spotkania odbywać się będą według harmonogramu zamieszczonego w linku poniżej,

- prosimy o zgłaszanie chęci udziału w konsultacjach konkretnemu nauczycielowi, najlepiej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przez dzienniku elektroniczny,

- w ramach konsultacji odbywać będą się również spotkania z inicjatywy nauczycieli, jeśli Państwa dziecko zostanie zaproszone na takie konsultacje bardzo prosimy o dopilnowanie, aby się na nich pojawiło w wyznaczonym terminie,

- na terenie szkoły uczniów będą obowiązywały zasady bezpieczeństwa umieszczone w drugim linku,

- kursy autobusów szkolnych pozostają zawieszone.

Harmonogram

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na konsultacjach

Pozdrawiam Ewa Łakomiec

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. Janusza Korczaka w Sobótce

Mamy już terminy egzaminu, a w piątek otrzymaliśmy wytyczne i tak, jak obiecałam mogę już przedstawić więcej informacji dotyczących egzaminów. Szczegółowe wykazy sal z listami zdających, rozkład jazdy autobusu szkolnego i zalecenia natury technicznej zostaną umieszczone na stronie szkoły kilka dni przed egzaminem. Na razie proszę uczniów klas ósmych i ich rodziców o zapoznanie się z treścią dwóch dokumentów umieszczonych w poniższych linkach.

Harmonogram egzaminów

Wytyczne przeprowadzenia egzaminów

Pozdrawiam Ewa Łakomiec-Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce.

W związku ze spełnieniem wszystkich wytycznych GIS dotyczących uruchomienia przedszkoli oraz ustaleniami dokonanymi w dniu wczorajszym z organem prowadzącym informuję Państwa, że od przyszłego poniedziałku rozpoczynamy w naszym przedszkolu realizację zajęć. Przedszkole będzie pracowało w godzinach od 7:00 do 17:00.

Ze względu na możliwości kadrowe harmonogram ponownego uruchamiania wygląda w sposób następujący:

- 18-22 maja 2020 r.- 1 grupa max. 12 osobowa- z tej oferty mogą skorzystać tylko rodzice, którzy w rozmowie telefonicznej z Dyrektorem lub jednym z Wicedyrektorów mającej miejsce w dn. 30 kwietnia 2020 r.( rozmowy prowadzone były z wszystkimi rodzicami, oprócz 11 osób, które pomimo kilkukrotnych prób nie odebrały telefonu) zdeklarowali chęć przysłania dziecka do przedszkola,

- od 25 maja 2020 r.- uruchomione zostaną 2 kolejne grupy (max 24 osoby)- rodzice, którzy chcieliby skorzystać z oferty proszeni są o bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły (tel. 71 316 25 65) w dn. 18-20 maja 2020r. W przypadku większej ilości chętnych stosowane będą kryteria kwalifikacji zawarte w zaleceniach MEN.

               Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentami zawartymi w dwóch poniższych linkach.

zasady przedszkolne

procedury przedszkolne

Pozdrawiam Ewa Łakomiec-Dyrektor Zespołu Szkono-Przedszkolnego

im. Janusza Korczaka w Sobótce

Szanowni Rodzice

Mamy już prawie połowę maja, więc nieuchronnie zbliża się czas klasyfikacji końcoworocznej. Na wczorajszym zdalnym spotkaniu Rady Pedagogicznej przedstawiony został między innymi „Harmonogram klasyfikacji końcoworocznej 2019/2020”:

- 25 maja 2020 r.- wystawienie propozycji ocen,

- 08 czerwca 2020 r.- ostateczne wystawienie ocen,

- 16 czerwca 2020 r.- rada klasyfikacyjna.

Zasady wystawiania ocen nie ulegają zmianie, w mocy pozostają zapisy zawarte w „Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania”.

 

Korzystając z okazji chciałabym podziękować Państwu za zaangażowanie i ogrom pracy jaką wkładacie w naukę swoich dzieci. W większości przypadków uczniowie wywiązują się z przekazywanych im przez nauczycieli zadań i współpraca uczeń-nauczyciel, rodzic-nauczyciel przebiega już sprawnie. Niestety jest też grupa uczniów, którzy nie do końca poważnie potraktowali obowiązek zdalnej nauki oraz tzw. uczniów-studentów, czyli takich, którzy wybierają sobie ulubione przedmioty. Tego rodzaju sytuacje mogą mieć poważne konsekwencje. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego zbyt duża absencja lub brak ocen z danego przedmiotu może być podstawą do nieklasyfikowania ucznia, a co za tym idzie może skończyć się to brakiem promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniem szkoły. W związku z tym bardzo proszę o przyjrzenie się ocen swojego dziecka i w razie wątpliwości skontaktowanie się z wychowawcą, który udzieli odpowiedzi lub skontaktuje Państwa z konkretnym nauczycielem.

 

Jeżeli chodzi o dalszą pracę szkoły, egzamin ósmoklasistów i rekrutację do szkół ponadpodstawowych to oczekujemy na dalsze informacje ze strony rządu i MEN. Jak tylko pojawią się jakieś szczegóły będziemy na bieżąco informować Państwa na stronie szkoły o decyzjach dotyczących naszej placówki.

                        Pozdrawiam

Ewa Łakomiec- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. Janusza Korczaka w Sobótce

Drodzy rodzice!

Rozpoczynamy rekrutację do klasy 1

czapka absolwenta

Prosimy o wybór i uzupełnienie właściwych dokumentów.

Uzupełnione dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

karta zgłoszenia do świetlicy  2020/2021 pdf   doc

wniosek rekrutacyjny 2020/2021  pdf   doc

zgłoszenie rekrutacyjne  20120/2021    pdf   doc

Zarządzenie Burmistrza 6.2020 

Podkategorie

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30