foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Rodzice!

Jesteśmy nauczycielami bibliotekarzami i na co dzień zachęcamy Państwa dzieci do czytania.

Wiemy, jak dużo obowiązków mieli Państwo w ostatnim roku, więc nie proponujemy kolejnych zajęć online. Korzystając z okazji do bezpośredniego kontaktu, chcemy tylko krótko i zwięźle zachęcić Państwa do czytania dzieciom.

Każdy z nas zastanawia się, co może zrobić jeszcze lepiej, by zapewnić dziecku dobrą przyszłość, a obecnie – by we względnym spokoju przetrwać ten trudny czas. Odpowiedź jest prosta: czytać dzieciom książki. A gdy są starsze, to czytać je razem z nimi.

 

Czytaj więcej...

Szanowni rodzice uczniów kl. I-III w związku z powrotem uczniów do szkoły prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

- od 18 stycznia 2021r. uczniowie kl. I-III realizują zajęcia obowiązkowe i dodatkowe według planu zajęć i harmonogramów obowiązujących przed przejściem na naukę zdalną,

- ze względu na zalecenia zawarte w „Wytycznych MEN, MZ i GIS dla kl.I-III szkół podstawowych uczniowie kl. III zostaną przeniesieni do budynku hali widowiskowo-sportowej:

* kl.IIIa- s.38 + szatnie nr 8(dz.) i nr 10(chł.),

*kl.IIIb- s.1 + szatnie nr 2(dz.) i nr 3(chł.),

*kl.IIIc- s.39 + szatnie nr 9(dz.) i nr 4(chł.),

- rodzice( kl.III) przyprowadzający dzieci przekazują je pracownicom obsługi w przedsionku przy wejściu głównym do hali- odbierając dziecko należy również poinformować pracownika obsługi w obrębie przedsionka- nie wchodzimy na teren budynku,

- procedury dla kl.I-II pozostają bez zmian, tak jak przed wprowadzeniem nauczania zdalnego- uczniowie pozostają w swoich dotychczasowych salach ( kl.I- budynek A i kl.II- budynek C),

- wznowione będą też zajęcia świetlicowe dla grup z kl.I-III- według harmonogramów obowiązujących od początku roku szkolnego,

- uczniowie dojeżdżający korzystają z autobusów szkolnych na dotychczasowych zasadach i według niezmienionych rozkładów jazdy,

- wznawia również działalność stołówka szkolna.

Na terenie całej szkoły obowiązuje reżim sanitarny( zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja i bezwzględne podporządkowanie się poleceniom pracowników szkoły) oraz „Zasady bezpieczeństwa- organizacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sobótce” z dn.01 września 2020r.

Dyrekcja szkoły

szopka
WCHODZĘ


Inny rok kończymy innymi Jasełkami...
Zapraszamy - bądźcie z nami...

Zapraszamy

do obejrzenia Jasełek

w wykonaniu zdolnych i zdalnych uczniów naszej szkoły.

           Sprawozdanie z programu profilaktycznego  „Różni, ale równi”20201203 165955

20201130 183926

realizowanego w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Uzależnień i Przemocy

dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2020

W ramach programu profilaktycznego „Różni, ale równi” w roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im Janusza Korczaka w Sobótce przeprowadzono działania zmierzajcie do przybliżenia tematu tolerancji, zrozumienia, współczucia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego, poprzez wolontariat, ale również przez uświadamianie bliskości tematu spotykania się osobami niepełnosprawnymi oraz osobami z innego kraju.

W ramach licznie prowadzonych lekcji z wychowawcami klas i pedagogami szkolnymi dzieci z wszystkich oddziałów zwiększy się poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez promowanie tolerancji, empatii i wzajemnego szacunku. Poznanie i wzmocnienie tego rodzaju zachowań zmniejszyło poziom agresji wśród uczniów. W realizacji programu brali udział uczniowie z całej szkoły.

Finałem programu było przeprowadzenie konkursu zdalnego na wykonanie dowolna metodą pracy plastyczną  dotycząca pomocy drugiemu człowiekowi + wystawa na stronie internetowej szkoły. W konkursie wzięły udział wszyscy uczniowie klas I, II i III.

Z każdej ze wskazanych klas wpłynął komplet prac plastycznych. Uczniowie bardzo się postarali, dlatego też postanowiliśmy nagrodzić wszystkie klasy równo. Zakupiliśmy nagrody typu: gry edukacyjne, piłki, klocki itp. i podzieliliśmy nagrody na wszystkie klasy I, II i III.  

Szanowni Państwo, nasza szkoła od lat korzysta z zakupów książek do biblioteki i na nagrody w HURTOWNI TANIA KSIĄŻKA z Tuliszkowa. Hurtownia jest organizatorem kiermaszów książek, a z uzyskanego dochodu biblioteka otrzymuje darmowe egzemplarze lektur. W tym roku Tania Książka swą ofertę kieruje bezpośrednio do Państwa. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia można zamówić dla najbliższych książki w prezencie. Wystarczy wejść na stronę http://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/. Dodatkowo rabaty od każdego zamówienia będą naliczały się bibliotece, jeśli wpiszą Państwo w polu Dodatkowe informacje kod przeznaczony dla naszej szkoły: D.WRO.SOBÓT.S1.

Życzymy miłych zakupów i składamy serdeczne życzenia.

Nauczyciele bibliotekarze

Izabela Sieradzka

Karol Jasik

0001

Ślężański Ośrodek Kultury zaprasza do rekrutacji chętnych wolontariuszy WOŚP 2021 - decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. Zachęcamy także do oddawania fantów na coroczną licytację. Czekamy i liczymy na Was!

Informacje pod linkami:

 
 

W związku z informacjami dotyczącymi przerwy świątecznej i ferii zimowych, które zostały przekazana na sobotniej konferencji Premiera Rady Ministrów zmianie ulega organizacja pracy w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 i będzie wyglądała w sposób następujący:

- do 22 grudnia 2020r.- zajęcia w formie zdalnej w kl. I-VIII,

- do 14 grudnia 2020r. wystawienie propozycji ocen śródrocznych we wszystkich klasach,

- wywiadówki semestralne ( na Teamsach- wychowawcy umówią się z Państwem przez dziennik)- 15 grudnia 2020r. kl.I-III:

● kl.I- godz. 16:00,

● kl.II- godz.16:30,

● kl.III- godz.17:00,

- wywiadówki semestralne ( na Teamsach- wychowawcy umówią się z Państwem przez dziennik)- 16 grudnia 2020r. kl.IV-VIII:

● kl.IV- godz.15:30,

● kl.V- godz. 16:00,

● kl.VI- godz. 16:30,

● kl.VIII- godz.17:00,

● kl.VIII- godz.17:30,

- 23 grudnia 2020r.- 03 stycznia 2021r.- przerwa świąteczna,

- 04-17 stycznia 2021r.- ferie zimowe,

- 22 stycznia 2021r.- wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych,

- 01 lutego 2021r. – początek II semestru.

W wyborach do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/ 2021 w których wzięli udział uczniowie klas 4-8 największa liczbę głosów otrzymał Brajan Klój z kl.8d i tym samym zdobył tytuł i funkcję Przewodniczącego Szkoły im. Janusza Korczaka w Sobótce,
zastępcą szkoły została Wiktoria Waszczuk kl. 6e
zarząd : Maria Łaskarzewska kl.7b i Zofia Kluczyńska kl.7b
SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I DZIĘKUJEMY POZOSTAŁYM KANDYDATOM ZA WZIĘCIE UDZIAŁU W WYBORACH.
opiekun samorzadu

W związku z licznymi uwagami dotyczącymi organizacji zdalnego nauczania dla klasach 1-3 informujemy, że począwszy od 16 listopada 2020r(poniedziałek) lekcje dla klas 1-3 odbywać się będą zdalnie według tygodniowego planu zajęć do godz. 11.30 a zajęcia dodatkowe według ustalonych harmonogramów. Szczegóły dotyczące formy w jakiej prowadzone będą zajęcia przekażą Państwu wychowawcy   oraz nauczyciele religii i j. angielskiego poprzez dziennik elektroniczny - zalecany jest MS Teams. Nadal funkcjonować będzie zakładka e-learning na stronie szkoły, gdzie będziemy zamieszczać zadania dla uczniów, którzy z ważnych powodów w wyznaczonym czasie nie skorzystają z połączenia z nauczycielem. Nie będą organizowane zastępstwa za nauczycieli przebywających na L4. W takim przypadku uczniowie korzystają tylko z zadań zamieszczonych na e-learningu.

                                                                                   Dyrekcja szkoły

Uwaga - zmiana terminów niektórych zajęć w ramach projektu „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach E F S. Szczegóły w zakładce: Dodatkowe zajęcia.

Szanowni Rodzice

Biblioteka szkolna będzie otwarta dla klas IV – VIII we wtorki i środy w godzinach 1400 -1800 .

Rodzice za okazaniem dowodu tożsamości lub uczniowie mogą wypożyczać nowe lektury po oddaniu wcześniejszej oraz inne książki.

Wejście do biblioteki od strony hali widowiskowo – sportowej.

Zapraszam.

Nauczyciel bibliotekarz

Izabela Sieradzka

Podkategorie

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30