foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Uwaga!

Prosimy o zwrot książek i lektur do biblioteki

do 11 czerwca 2021 r.

Terminowość jest ważna ze względu

na rozpoczynającą się 14 czerwca inwentaryzację księgozbioru.

Podręczniki będą oddawane według harmonogramu, który otrzymają wychowawcy klas.

Izabela Sieradzka

Fundacja Aktywni Ślężanie zaprasza na "Dzień Małego i Dużego Dziecka"

 

1 czerwca na Skwerze przy al. Św. Anny od godziny 16:00 będzie wiele atrakcji między innymi zabawy zręcznościowe, rodzinne np. przeciąganie liny, pokazy udzielania pierwszej pomocy, zaplatanie warkoczyków, malowanie tym razem rąk a nie twarzy ( że względów sanitarnych), bańki mydlane i wiele innych.

Dzięki wsparciu Piekarnia - Cukiernia Marian Bąkowski dostaniecie słodki poczęstunek. Nawodni Was woda od Woda Bonart Lewiatan Rogów Sobócki, Sobótka , GreenLan - internet telefon telewizja Centrum Handlowe LIDER LGD Ślężanie oraz Pan Krzysztof przekazali dla Was tych Małych i Dużych upominki niespodzianki z okazji Dnia Dziecka.
Około godziny 18:00 Pani Marzena Maziak poprowadzi zumbę.

Wspólnie z Panią Dorotą Piszczałka rozkręcimy tą imprezkę
Dziękujemy za Wasze wsparcie

Postaramy się, żebyście dobrze się bawili ,

Do zobaczenia Organizator
Fundacja Aktywni Ślężanie

aktywwni ślężanie

Plan lekcji w klasach 4 - 8 obowiązujący w dniach 24-28 maja 2021 r. (zmiany oznaczone czerwonym kolorem na żółtym tle).

 

Plan lekcji (wersja excel)    wersja pdf  

Egzamin Ósmoklasisty - INFORMACJE OGÓLNE:

W bieżącym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty odbędzie się:

 

- 25 maja 2021r. godz. 9:00 - język polski,

- 26 maja 2021r. godz. 9:00 – matematyka,

- 27 maja 2021r. godz. 9:00 – język angielski.

 

Uczniowie przystąpią do egzaminu w trzech salach:

- sala egzaminacyjna nr 1 – sala przygotowana na płycie boiska głównego w budynku hali widowiskowo – sportowej,

- sala egzaminacyjna nr 2 – sala nr 38 w budynku hali widowiskowo – sportowej,

- sala egzaminacyjna nr 3 – sala nr 1 w budynku hali widowiskowo – sportowej.

 

Codziennie na egzamin uczniowie wchodzą wyznaczonymi wejściami:

- sala nr 1 – wejście ewakuacyjne pod łącznikiem pomiędzy budynkiem hali , a budynkiem D :

* 25 maja 2021r. - kl.8a- godz. 8:20, kl.8b – godz. 8:30, kl.8c – godz. 8:40 i kl.8d – godz. 8:50,

* 26 maja 2021r. – kl.8d godz. 8:20, kl.8c godz. 8:30, kl.8a godz. 8:40 i kl.8b godz. 8:50,

* 27 maja 2021r. – kl.8c godz. 8:20, kl.8d godz. 8:30, kl.8b godz. 8:40 i kl.8a godz. 8:50

 

- sala nr 2 – boczne wejście do budynku hali od strony parkingu – godz. 8:40,

- sala nr 3 – wejście ewakuacyjne do budynku hali od strony trawiastego boiska- godz. 8:40.

 

Imienne listy z przydziałem do poszczególnych sal można sprawdzić na tablicy ogłoszeń obok gabloty z planem lekcji.

Uczniowie dojeżdżający przyjeżdżają do szkoły autobusem według stałego rozkładu jazdy i oczekują na wejście do sal egzaminacyjnych w sali kinowej pod opieka wyznaczonego nauczyciela. Po zakończonym egzaminie uczniowie dojeżdżający wracają do sali kinowej i oczekują na I kurs autobusu szkolnego o godz. 12:50.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA W 2021R. EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 17 MAJA 2021 R.

Szanowni rodzice i drodzy uczniowie kl. IV-VIII

Zgodnie z harmonogramem luzowania obostrzeń, który został przedstawiony na konferencji w dniu 28 kwietnia 2021 r. od 17 maja do szkoły wraca kolejna grupa uczniów, w związku z tym prosimy o zapoznanie się  z informacjami dotyczącymi harmonogramu pracy poszczególnych oddziałów w okresie nauki hybrydowej (17-28 maj 2021 r.) zawartymi w pliku umieszczonym w poniższym linku:

HARMONOGRAM DLA RODZICÓW

Od 31 maja 2021 wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej.

Ponadto:

- na terenie całej szkoły w częściach wspólnych i na zewnątrz (przynajmniej do ukazania się nowego rozporządzenia w sprawie kolejnych luzowań obostrzeń) obowiązuje reżim sanitarny- zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja  i bezwzględne podporządkowanie się poleceniom nauczycieli i pracowników szkoły oraz „Zasady bezpieczeństwa- organizacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sobótce” z dn. 01 września 2020 r.,

- poszczególne klasy korzystają z szatni w miejscach wyznaczonych we wrześniu oraz wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściami, z których korzystały po rozpoczęciu roku szkolnego:

* kl.IV- wejście główne do budynku hali widowiskowo – sportowej,

* kl.V- wejście boczne do budynku D koło sali nr 11,

* kl.VI- wejście z tyłu budynku D do szatni szkolnej,

* kl.VII-VIII- wejście główne do budynku D,

- uczniowie dojeżdżający w oczekiwaniu na autobus szkolny korzystają ze świetlicy szkolnej,

- autobusy szkolne kursują według rozkładu obowiązującego przed przejściem na naukę zdalną.

Drodzy uczniowie - mamy nadzieję, że pomimo drobnych niedogodności wszyscy cieszycie się na powrót do szkoły. Zapewniam, że nauczyciele, pedagodzy, psycholog szkolny i oczywiście Dyrekcja szkoły, pozostajemy do waszej dyspozycji i postaramy się zrobić wszystko, abyście jak najbardziej komfortowo przeszli przez ten czas niełatwej dla Was zmiany. Pozdrawiamy i do rychłego zobaczenia w szkole.

Dyrekcja szkoły

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Szanowni Rodzice, droga Młodzieży

od 1 kwietnia br. na terenie całej Polski przeprowadzane jestnajważniejsze, obowiązkowe badanie statystyczne – Narodowy SpisPowszechny Ludności i Mieszkań 2021 . NSP 2021 to czas, kiedypaństwo, zadając wszystkim obywatelom kilka pytań, stara sięzdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Co istotne,w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie,narodowość czy stopień niepełnosprawności, NSP jest jedynym źródłem danych.

Obowiązkową metodą spisu jest tzw. samospis , tj. samodzielne spisaniesię przez Internet. W związku z tym, tych z Państwa, którzy jeszcze tegonie zrobili zachęcamy  do spisania się już dziś poprzez aplikację spisową dostępną na stronie https://spis.gov.pl/lub dzwoniąc pod numer telefonu *22 279 99 99. Więcej informacjidostępnych jest na stronie spisowej *https://spis.gov.pl/

Z okazji przypadającej w tym roku 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole przeprowadzony został konkurs na plakat upamiętniający to wydarzenie. Komisja konkursowa przyznała nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy IV-VI:
I miejsce-Martyna Pietrus kl.Vc oraz Olivier Włos kl.Vb
II miejsce-Jan Staszczak kl.IVc
III miejsce-Kornelia Walada kl.IVc
klasy VII-VIII:
I miejsce-Aleksandra Borek kl.VIIId 
II miejsce-Martyna Kisieleska kl.VIIa
III miejsce-Hanna Bąkowska kl.VIId
Należy podkreślić, że wszystkie pracy cechowała kreatywność i dbałość o szczegóły, a wybór nie był łatwy. Dziękujemy za udział i zaangażowanie.
Dyplomy uczestnictwa oraz nagrody dla laureatów zostaną wręczone po powrocie do nauki stacjonarnej.
Nauczyciele historii i plastyki
Hania Bąkowska 7d  Jan Staszczak 4c  Kornelia Walada 4c  Martyna Kisieleska 7a  Martyna Pietrus kl. V c   Olivier Włos 5b Aleksandra Borek 8d

POWRÓT DO SZKOŁY KL.I-III

Szanowni rodzice uczniów kl. I-III w związku z powrotem uczniów do szkoły prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

- od 04 maja 2021r. uczniowie kl. I-III realizują zajęcia obowiązkowe i dodatkowe według planu zajęć i harmonogramów obowiązujących przed przejściem na naukę zdalną,

- ze względu na zalecenia zawarte w „Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla kl.I-III szkół podstawowych” uczniowie kl. III pozostają w budynku hali widowiskowo-sportowej do 14 maja 2021r.:

* kl.IIIa- s.38 + szatnie nr 8(dz.) i nr 10(chł.),

*kl.IIIb- s.1 + szatnie nr 2(dz.) i nr 3(chł.),

*kl.IIIc- s.39 + szatnie nr 9(dz.) i nr 4(chł.),

- rodzice( kl.III) przyprowadzający dzieci przekazują je pracownikom obsługi w przedsionku przy wejściu głównym do hali- odbierając dziecko należy również poinformować pracownika obsługi w obrębie przedsionka- nie wchodzimy na teren budynku,

- procedury dla kl.I-II pozostają bez zmian, tak jak przed wprowadzeniem nauczania zdalnego- uczniowie pozostają w swoich dotychczasowych salach  ( kl.I- budynek A i kl.II- budynek C),

- wznowione będą też zajęcia świetlicowe dla grup z kl.I-III- według harmonogramów obowiązujących od początku roku szkolnego,

- uczniowie dojeżdżający korzystają z autobusów szkolnych na zasadach i według rozkładów jazdy obowiązujących pomiędzy 18 stycznia , a 22 marca 2021r.,

- wznawia również działalność stołówka szkolna.

Na terenie całej szkoły obowiązuje reżim sanitarny( zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja i bezwzględne podporządkowanie się poleceniom pracowników szkoły) oraz „Zasady bezpieczeństwa- organizacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sobótce” z dn.01 września 2020r.

Dyrekcja szkoły

Podkategorie

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30