foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Numer kont bankowych szkoły:

Numer Konta budżetowe szkoły - wpłaty za duplikaty legitymacji, duplikaty świadectw.

 

Numer rachunku bankowego szkoły: 33 9574 1015 2003 0207 9154 0001

W  tytule prosimy wpisać: duplikat legitymacji szkolnej/duplikat świadectwa szkolnego, imię i nazwisko osoby, której dotyczy sprawa.

 

Konto Gminy - wpłaty za zniszczone/zagubione podręczniki wypożyczone przez szkołę.

Numer rachunku bankowego: 56 9574 1015 2003 0200 1605 0001 

W  tytule prosimy wpisać: opłata za zniszczone/zagubione podręczniki, imię i nazwisko osoby, której dotyczy sprawa.

 

Konto Rady Rodziców - wpłaty dodatkowe na rzecz szkoły np. na świetlicę szkolną, itp.

Numer rachunku bankowego: 49 9574 1015 2003 0200 0552 0001

W  tytule prosimy wpisać cel przekazania kwoty oraz imię i nazwisko osoby wpłacającej.

 

KONTO DO WPŁAT ZA POSIŁKI

Konto firmy cateringowej F.G.H.U. „Baszta”

A.Kulińska i G.Kuliński s.c.

Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie o/Sobótka

87 9574 1015 2003 0207 9822 0001

 

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna