foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

III Szkolny Festiwal Nauki

"Poznajemy nieznane"

Szkolny Festiwal Nauki powstał na wzór Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, aby propagować idee tej imprezy wśród jak największej liczby uczniów i przygotowywać ich do odbioru tego typu działań. W naszej szkole pierwsza edycja festynu odbyła się w 2013, druga edycja miała miejsce w 2014, w tym roku szkolnym kontynuujemy i rozszerzamy działania. Uczniowie będą mieli możliwość m. in. uczestniczyć w wystawach przyrodniczych i matematycznych, wziąć udział w konkursach i wykonywać samodzielnie doświadczenia przyrodnicze.

Hasło tegorocznego festiwalu "Poznajemy nieznane" ma nam przybliżyć potrzeby i problemy z którymi muszą zmagać się osoby niepełnosprawne, dlatego część naszych działań będzie dotyczyło tego tematu.

 

Poniższa tabela przedstawia harmonogram naszych działań:

lp Opis działań Czas i termin adresat Wykonawca i opiekun
1

Udział uczniów w akcji „Czyste góry”.

18.09.2015 uczniowie kl. IV - VI

E. Nesterowicz,

wychowawcy klas

2 Wyjazd do Wrocławia na XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki. 19.09.2015 uczniowie kl. IV - VI

M. Szywała,

E. Nesterowicz,

A. Wnęk-Sosialuk

3 „Jemy zdrowo i kolorowo”. listopad kl. I a P. Wiśniowska
4 „Poznajemy nieznane” - wystawa, zajęcia w pracowni informatycznej, doświadczenia w czasie przerw szkolnych. październik uczniowie kl. IV - VI

M. Reszke,

M. Szywała,

E. Nesterowicz,

A. Wnęk-Sosialuk,

W. Zborowski

5 „Wędrujemy śladami Jakuba” - wycieczka edukacyjna. wrzesień- październik kl. IV a

J. Drygalska,

M. Reszke

6 „Wieczór w laboratorium”. listopad uczniowie kl. IV - VI

M. Reszke,

M. Szywała,

E. Nesterowicz.

Współorganizator Magdalena Szywała
 
 
 
 

Dziennik elektroniczny

BIP

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30