HOT-INFO

ul. Świdnicka 20a,
55-050 Sobótka

71 31 62 565
info@sp1sobotka.pl

|

karta zgłoszenia dziecka na świetlicę doc   

wniosek o przyjecie do klasy...  doc   pdf

wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej   doc   pdf

oświadczenie religia/etyka/wdż   pdf 

wniosek o duplikat karty rowerowej  doc

wniosek o duplikat legitymacji   doc 

wniosek o z zwolnienie z WF   doc  

wniosek o wydanie zaświadczenia   doc  

wniosek o duplikat świadectwa    doc  

wniosek o wydanie  opinii o uczniu   doc