HOT-INFO

ul. Świdnicka 20a,
55-050 Sobótka

71 31 62 565
info@sp1sobotka.pl

|

Zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów:

 

Klasy 1-3

Edukacja wewnątrzszkolna :

kryteria oceniania

WSO na I etapie kształcenia

religia 1-3

Język angielski klasy 1-3:

PZO   1-3PZO   1-3    wymagania klasa1    klasa2    klasa3

 

 

Klasy 4-8

Język Polski

wymagania    klasa4   klasa5   klasa6    klasa7     klasa8

   PZO

 

Matematyka

wymagania       klasa4    klasa5     klasa6     klasa7    klasa8   

PZO

system punktowy w klasach 4b, 6b, 7b, 8b

 

Język Angielski

PZO    

wymagania klasa4   klasa5    klasa6   klasa7    klasa8

  

Jezyk Niemiecki

PZO

wymagania  klasa7    klasa8

 

Historia

 PZO

wymagania    klasa4    klasa5    klasa6    klasa7    klasa8

 

Wiedza o Społeczeństwie

PZO

 

Fizyka

  PZO

wymagania    klasa7     klasa8

 

Chemia

 PZO

wymagania    klasa7     klasa8

 

Biologia

 PZO

wymagania   klasa5    klasa6     klasa7     klasa8

 

Geoegrafia

 PZO

 

Przyroda

  PZO

 

Technika

 PZO        wymagania   

 

Plastyka

PZO

 

Muzyka

  PZO

 

WF

 PZO

 

Informatyka

 PZO

 

religia

PZO 

EDB

PZO