HOT-INFO

ul. Świdnicka 20a,
55-050 Sobótka

71 31 62 565
info@sp1sobotka.pl

|

Świadczenia pielęgniarki szkolnej realizowane są na podstawie porozumienia zawartego z NZOZ „Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński” Małgorzata Kajderowicz-Kowalik.

 

Opiekę nad uczniami sprawuje pielęgniarka - Pani Magdalena Lewandowska.

  

Bezpośredni telefon kontaktowy do gabinetu: 71 71 515 38