HOT-INFO

ul. Świdnicka 20a,
55-050 Sobótka

71 31 62 565
info@sp1sobotka.pl

|

W imieniu Pani Ewy Skrzywanek - Dolnośląskiej Kurator Oświaty i Pana Jarosława Rabczenko - Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie projektu pn. „Dolnośląski Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji.

Regulamin programu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:

https://dodn.dolnyslask.pl/projekty/projekt-stypendialny/