foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Mamy już terminy egzaminu, a w piątek otrzymaliśmy wytyczne i tak, jak obiecałam mogę już przedstawić więcej informacji dotyczących egzaminów. Szczegółowe wykazy sal z listami zdających, rozkład jazdy autobusu szkolnego i zalecenia natury technicznej zostaną umieszczone na stronie szkoły kilka dni przed egzaminem. Na razie proszę uczniów klas ósmych i ich rodziców o zapoznanie się z treścią dwóch dokumentów umieszczonych w poniższych linkach.

Harmonogram egzaminów

Wytyczne przeprowadzenia egzaminów

Pozdrawiam Ewa Łakomiec-Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce.

W związku ze spełnieniem wszystkich wytycznych GIS dotyczących uruchomienia przedszkoli oraz ustaleniami dokonanymi w dniu wczorajszym z organem prowadzącym informuję Państwa, że od przyszłego poniedziałku rozpoczynamy w naszym przedszkolu realizację zajęć. Przedszkole będzie pracowało w godzinach od 7:00 do 17:00.

Ze względu na możliwości kadrowe harmonogram ponownego uruchamiania wygląda w sposób następujący:

- 18-22 maja 2020 r.- 1 grupa max. 12 osobowa- z tej oferty mogą skorzystać tylko rodzice, którzy w rozmowie telefonicznej z Dyrektorem lub jednym z Wicedyrektorów mającej miejsce w dn. 30 kwietnia 2020 r.( rozmowy prowadzone były z wszystkimi rodzicami, oprócz 11 osób, które pomimo kilkukrotnych prób nie odebrały telefonu) zdeklarowali chęć przysłania dziecka do przedszkola,

- od 25 maja 2020 r.- uruchomione zostaną 2 kolejne grupy (max 24 osoby)- rodzice, którzy chcieliby skorzystać z oferty proszeni są o bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły (tel. 71 316 25 65) w dn. 18-20 maja 2020r. W przypadku większej ilości chętnych stosowane będą kryteria kwalifikacji zawarte w zaleceniach MEN.

               Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentami zawartymi w dwóch poniższych linkach.

zasady przedszkolne

procedury przedszkolne

Pozdrawiam Ewa Łakomiec-Dyrektor Zespołu Szkono-Przedszkolnego

im. Janusza Korczaka w Sobótce

Szanowni Rodzice

Mamy już prawie połowę maja, więc nieuchronnie zbliża się czas klasyfikacji końcoworocznej. Na wczorajszym zdalnym spotkaniu Rady Pedagogicznej przedstawiony został między innymi „Harmonogram klasyfikacji końcoworocznej 2019/2020”:

- 25 maja 2020 r.- wystawienie propozycji ocen,

- 08 czerwca 2020 r.- ostateczne wystawienie ocen,

- 16 czerwca 2020 r.- rada klasyfikacyjna.

Zasady wystawiania ocen nie ulegają zmianie, w mocy pozostają zapisy zawarte w „Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania”.

 

Korzystając z okazji chciałabym podziękować Państwu za zaangażowanie i ogrom pracy jaką wkładacie w naukę swoich dzieci. W większości przypadków uczniowie wywiązują się z przekazywanych im przez nauczycieli zadań i współpraca uczeń-nauczyciel, rodzic-nauczyciel przebiega już sprawnie. Niestety jest też grupa uczniów, którzy nie do końca poważnie potraktowali obowiązek zdalnej nauki oraz tzw. uczniów-studentów, czyli takich, którzy wybierają sobie ulubione przedmioty. Tego rodzaju sytuacje mogą mieć poważne konsekwencje. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego zbyt duża absencja lub brak ocen z danego przedmiotu może być podstawą do nieklasyfikowania ucznia, a co za tym idzie może skończyć się to brakiem promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniem szkoły. W związku z tym bardzo proszę o przyjrzenie się ocen swojego dziecka i w razie wątpliwości skontaktowanie się z wychowawcą, który udzieli odpowiedzi lub skontaktuje Państwa z konkretnym nauczycielem.

 

Jeżeli chodzi o dalszą pracę szkoły, egzamin ósmoklasistów i rekrutację do szkół ponadpodstawowych to oczekujemy na dalsze informacje ze strony rządu i MEN. Jak tylko pojawią się jakieś szczegóły będziemy na bieżąco informować Państwa na stronie szkoły o decyzjach dotyczących naszej placówki.

                        Pozdrawiam

Ewa Łakomiec- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. Janusza Korczaka w Sobótce

Szanowni Rodzice!

Informuję, że na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Edukacji Narodowej kształcenie na odległość przedłużone zostało do 24 maja  br.

Egzamin ósmoklasisty planowany jest w dniach 16-18 czerwca  2020 r.

Z poważaniem

Ewa Łakomiec

 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. Janusza Korczaka w Sobótce

W związku z tym, że ze względu na obecna sytuację niemożliwe było zorganizowanie w tym roku tradycyjnych Targów w naszej szkole postaramy się poprzez stronę internetową przekazywać ósmoklasistom spływające do nas oferty.

Zaczynany od Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

Link do strony

Czytaj więcej...

Szanowni Rodzice!

Informuję, że na podstawie przepisu zawartego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r. kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone zostało do 26 kwietnia br.

Egzamin ósmoklasisty planowany w okresie 21-23 kwietnia 2020 r. został przesunięty na inny termin.

Z poważaniem

Ewa Łakomiec

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. Janusza Korczaka w Sobótce

„DAJ ZWIERZAKOM GŁOS!”

Konkurs jest organizowany przez Wydawnictwo Nowa Era.

Właśnie rusza 4. edycja „Popisz się talentem”. Jego uczestnicy mogą odkryć literackie pasje i rozwinąć umiejętność posługiwania się piękną polszczyzną. Na teksty czekamy do 26 kwietnia 2020! W załącznikach zawarte są wszystkie informacje.

Kreatywne pisanie to wspaniała okazja, aby spojrzeć na świat cudzymi oczami. Wyobrazić sobie, co przeżywają inni. W tegorocznej edycji konkursu „Popisz się talentem” chcielibyśmy zachęcić dzieci i młodzież do spojrzenia na świat oczami zwierząt. Zwierzęta nie potrafią mówić, ale potrafią kochać, cieszyć się i smucić, bawić się i psocić, czuć i tęsknić. Są ważną częścią naszego świata.

Aby zrozumieć zwierzęta, trzeba mieć otwartą głowę, dobre serce i mnóstwo fantazji. A tacy właśnie są młodzi ludzie, uczniowie szkół podstawowych. Czas zatem chwycić za pióro i dać zwierzakom głos. Niech cały świat je usłyszy – od wielkiego niedźwiedzia do malutkiej myszy!

Czytaj więcej...

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach

od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

     Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek 9 i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30